Følg Husbanken

Nyheter

Flere kan få bostøtte

Flere kan få bostøtte

Nyheter   •   mai 14, 2020 11:23 CEST

​Eldre flytter mer - men pusser sjelden opp med tanke på egen alderdom

​Eldre flytter mer - men pusser sjelden opp med tanke på egen alderdom

Nyheter   •   mai 05, 2020 11:06 CEST

Eldre flytter oftere fra eneboliger til mer tilgjengelige blokkleiligheter. De gjør altså tilpasninger for å få en enklere hverdag i alderdommen. Men når de vedlikeholder boligene sine er det sjelden for å øke tilgjengeligheten, viser en ny rapport.

Tilskudd til 17 boligsosiale tiltak i 2020

Tilskudd til 17 boligsosiale tiltak i 2020

Nyheter   •   apr 23, 2020 13:04 CEST

Hvert år deler Husbanken ut tilskudd til tiltak som bidrar til kunnskapsutvikling, nytenkning og innovasjon på det boligsosiale området. I 2020 er til sammen 10,9 millioner kroner er fordelt på 17 ulike prosjekter.

Ni studenter har fått masterstipend fra Husbanken

Ni studenter har fått masterstipend fra Husbanken

Nyheter   •   apr 22, 2020 15:19 CEST

​Hvordan påvirkes flyktningers integrering i samfunnet av å eie egen bolig? Hvordan har boligpolitikken rettet mot vanskeligstilte i Oslo utviklet seg fra 1970 til 2020? Dette er blant temaene masterstudentene som har fått stipend fra Husbanken i 2020 skal belyse.

Hvordan utvikle aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene?

Hvordan utvikle aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene?

Nyheter   •   apr 22, 2020 13:30 CEST

Et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, Distriktssenteret og 12 kommuner skal finne ut hvordan vi skaper aldersvennlige boliger i distriktene.

Fem milliarder kroner ekstra til Husbanken – startlån prioriteres
​Staten fikk innspill til ny boligmelding

​Staten fikk innspill til ny boligmelding

Nyheter   •   feb 13, 2020 15:15 CET

Det var en lydhør statssekretær fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som fikk høre om boligutfordringene i tre nordnorske kommuner under Husbankkonferansen i Bodø 12. februar.

Ny veileder for kommunene om startlån

Ny veileder for kommunene om startlån

Nyheter   •   feb 04, 2020 16:07 CET

Den nye veilederen medfører flere endringer, blant annet knyttet til tapsdeling og kommunenes adgang til å låne ut på nytt startlån som nedbetales ekstraordinært.

Nytt regelverk for lån fra Husbanken fra 1.1.2020

Nytt regelverk for lån fra Husbanken fra 1.1.2020

Nyheter   •   des 03, 2019 10:18 CET

Fra nyttår er regelverket for de fleste av Husbankens låneordninger samlet i én forskrift. Samlebetegnelsen grunnlån erstattes av lån til boligkvalitet, lån til utleieboliger til vanskeligstilte, lån til studentboliger og lån til barnehager.

En milliard ekstra til studentboliger i 2019

En milliard ekstra til studentboliger i 2019

Nyheter   •   nov 22, 2019 13:42 CET

Regjeringen foreslår å gi Husbanken en milliard ekstra til finansiering av byggeklare studentboligprosjekter.