Følg Husbanken

​Tre kommuner nominert til boligsosial pris

Pressemelding   •   okt 17, 2018 07:30 CEST

JURYLEDER: Valgerd Svarstad Haugland

- Alle tre fortjener prisen, men det er bare en som kan få den, sier juryleder Valgerd Svarstad Haugland. Hun skal dele ut statens pris for boligsosialt arbeid den 25. oktober.

Det er kommunene Asker, Stord og Verdal som er nominert til prisen. Alle tre kommunene kan vise til dokumenterte effekter når det gjelder bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet, helhetlig satsing på boligsosialt arbeid, og tiltak som motvirker bostedsløshet.

- Målet med prisen er å løfte godt boligsosialt arbeid, og vise frem gode eksempler som andre kan lære av, sier Svarstad Haugland.

Prisen ble etablert av Kommunal- og moderniserings-departementet i 2013 for å stimulere til helhetlig boligsosialt arbeid i kommunene.

Vinneren får 100 000 kroner. Husbanken er sekretariat for prisen.

Asker investerer i innbyggerne
Asker kommune har gått bort fra å tenke velferd som en kostnad, til å tenke velferd som en investering, for eksempel i prosjektet Asker velferdslab. Tanken bak er at når kommunen investerer i, og følger opp, innbyggerne på et tidlig tidspunkt, vil de få bedre levekår og livskvalitet. De vil også trenge færre tjenester fra det offentlige på sikt.

Og kommunen kan vise til gode resultater. 

- For eksempel er ventelistene for kommunale boliger blitt mye kortere, og flere eier egen bolig med hjelp av startlån, ser jurylederen. 

 Kommunen har også etablert 120 boliger til rus- og psykiatrigruppa.

Flest mulig skal eie bolig i Stord
Stord kommune har satt i gang ulike tiltak som tydeliggjør roller og ansvarsfordeling på strategisk og operativt nivå. 

- Kommunen er god på å bruke startlån, særlig til barnefamilier. Og det er bra, fordi familiene dermed går direkte til å bli boligeiere, i stedet for å leie kommunal bolig først, forteller Svarstad Haugland. 

Kommunen har også jobbet målrettet med å tilpasse sin boligmasse for rullestolbrukere, og tilbyr helsehjelp og oppfølging til eldre rusavhengige på sykehjemmet.

Ingen barn bor kommunalt i Verdal
I 2013 hadde Verdal kommune 53 barn som bodde i dårlige kommunale boliger i områder med opphopning av sosiale problemer. 

I dag bor ingen barnefamilier i kommunale boliger. De leier enten på det private leiemarkedet, eller har kjøpt bolig med startlån og bistand fra et boligsosialt team.

For å få til dette har kommunen samlet de som tildeler bolig, og de som følger opp beboerne. Kommunen har etablert lokale nettverk rundt de mest vanskeligstilte barnefamiliene. Verdal kommune arbeider systematisk med startlån, og prioriterer barnefamilier.

Hvem vinner?
Alle tre kommunene kan vise til gode effekter av sitt boligsosiale arbeid.

- Men hvem som stikker av med hedersprisen får dere ikke vite før den 25. oktober, sier jurylederen hemmelighetsfullt. Hun skal selv dele ut prisen i Vika kino under boligsosial lederkonferanse i Oslo.

Sandnes kommune vant i 2016

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av regjeringens boligpolitikk. Vi forvalter økonomiske virkemidler som bostøtte, tilskudd og lån. Vi bidrar med kunnskapsutvikling, forskning, rådgivning og kompetanseoverføring til kommuner, frivillig sektor, byggesektoren og andre samarbeidspartnere.

Husbanken har 330 ansatte og har kontorer i Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Hammerfest, Oslo og Trondheim.

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.