Følg Husbanken

To milliarder ekstra til omsorgsboliger og sykehjem

Pressemelding   •   jun 22, 2017 09:50 CEST

Illustrasjonsfoto: Husbanken/ Ricardofoto

Styrkingen av årets ramme for investeringstilskuddet gir kommunene økt handlingsrom til modernisering og rehabilitering av eksisterende omsorgsboliger og sykehjem.

Stortinget vedtok under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 21. juni å styrke investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem med 2,15 milliarder kroner. Den samlede tilsagnsrammen for tilskuddsordningen i 2017 økes dermed fra 2,95 til 5,1 milliarder kroner. Til sammen gir den økte tilsagnsrammen rom for 3100 heldøgns omsorgsplasser.

- Stortinget gir med denne ekstrabevilgningen kommunene økt handlingsrom til å modernisere og rehabilitere eksisterende omsorgsboliger og sykehjem. Husbanken står klar til å behandle søknader fra kommunene fortløpende, sier administrerende direktør Osmund Kaldheim i Husbanken.

Lemper på frist for igangsetting
Husbanken har hatt som praksis å stille krav om at prosjekter må igangsettes innen tre måneder etter at de har fått tilsagn om tilskudd. I forbindelse med ekstrabevilgningen lemper Husbanken på dette kravet. Prosjekter som får tilsagn i 2017 skal som hovedregel igangsettes senest i løpet av 2018, men det kan i særlige tilfeller gis lengre frist.

- Vi vil være fleksible og sette frister for igangsetting av prosjektene i samarbeid med kommunene, slår Kaldheim fast.

Fra 2021 må kommunene finansiere rehabilitering selv
Stortinget har vedtatt at Husbanken fra 2021 kun skal gi tilskudd til bygging av nye plasser som gir netto tilvekst av omsorgsplasser i kommunen. Modernisering av plasser må kommunene da finansiere selv på ordinær måte gjennom kommunerammen.

- Kommunenes mulighet for å finansiere modernisering og rehabilitering av eksisterende omsorgsboliger og sykehjem med statlig tilskudd reduseres fra 2018, og fra 2021 bortfaller den helt, sier Kaldheim.

Eksempelet Lesja
Lesja kommune er i en tidlig fase av en planlagt rehabilitering av Lesja sjukeheim. Det består av to fløyer, gammel og ny del med 30 sykehjemsplasser. Det meste skal rehabiliteres og en mindre del rives og erstattes med et tilbygg hvor det skal etableres 25 moderne sykehjemsrom. Den nye eksisterende fløyen med 5 rom skal bestå som i dag. Kommunen har ikke fått formelt tilsagn om investeringstilskudd ennå, men de endrede saksbehandlingsrutinene Husbanken har innført i forbindelse med tilleggsbevilgningen i revidert nasjonalbudsjett sikrer at det kan gå i orden så snart kommunen har alle formaliteter på plass i forbindelse med søknaden.

- Hvis ikke Husbanken hadde lempet på kravene, blant annet i forbindelse med fastsettelse av frister for igangsetting av prosjekter, hadde sannsynligvis ikke Lesja kommune kunnet få tilsagn om tilskudd i år, sier Kaldheim.

Fakta om investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger

  • Det statlige tilskuddet har som formål å stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.
  • Tilskuddet dekker inntil 55 prosent av kostnadene til sykehjemsplasser, begrenset oppad til 1 980 000 kroner per plass i pressområder og 1 730 000 kroner i resten av landet.
  • Tilskuddet dekker inntil 45 prosent av kostnadene til omsorgsboliger, begrenset oppad til 1 620 000 kroner i pressområder og 1 415 000 kroner i resten av landet.
  • Tilskuddet kan også finansiere tiltak som bygging og utbedring av fellesarealer, prosjektering og installering av heis, sprinkelanlegg og ulike tiltak knyttet til velferdsteknologi i eksisterende bygningsmasse.
  • Stortinget har besluttet en gradvis innføring av krav om at prosjekter som finansieres med investeringstilskudd skal bidra til en nettotilvekst av omsorgsplasser i kommunene. I 2017 er det krav om at 20 prosent av den samlede tilskuddsrammen skal på til prosjekter som gir nettotilvekst. Dette kravet økes med 20 prosentpoeng hvert år fram til 2021, da kravet om nettotilvekst vil gjelde alle prosjekter.
  • Tilskuddsordningen forvaltes av Husbanken på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av regjeringens boligpolitikk. Vi forvalter økonomiske virkemidler som bostøtte, tilskudd og lån. Vi bidrar med kunnskapsutvikling, forskning, rådgivning og kompetanseoverføring til kommuner, frivillig sektor, byggesektoren og andre samarbeidspartnere.

Husbanken har 330 ansatte og har kontorer i Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Hammerfest, Oslo og Trondheim.

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.