Følg Husbanken

​Stord kommune vinner Statens pris for boligsosialt arbeid 2018

Pressemelding   •   okt 25, 2018 15:56 CEST

VANT PRISEN: Fra venstre: Ashley Carter, Anita Kehr, Valgerd Svarstad Haugland (juryleder), Gaute Straume Epland, Annita C. Jensen, Astrid Larsen og Margrethe Hystad Carter.

Stord kommune har skaffet bolig til alle sine bostedsløse, og har laget en god strategi for å skaffe mange nok - og riktige - boliger til alle sine innbyggere. Dermed er kommunen en verdig prisvinner.

- Prisvinneren har laget en god strategi for å nå nullvisjonen om at ingen skal være bostedsløse, sier juryleder Valgerd Svarstad Haugland. 

Premiere gode tiltak
Målet med prisen er å fremme bosetting av vanskeligstilte, helhetlig satsing på boligsosialt arbeid og tiltak som motvirker bostedsløshet. Juryen legger også vekt på om tiltakene har overføringsverdi til andre kommuner.

Prisen er etablert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og ble delt ut for fjerde gang under boligsosial lederkonferanse i Vika kino den 25. oktober. Husbanken er sekretariat for prisen.

Alle har fått bolig
For åtte år siden hadde Stord kommune 23 bostedsløse. I dag har kommunen ingen. Kommunen har jobbet godt med å skaffe mange nok – og riktige – boliger til sine innbyggere. For eksempel har kommunen fått bygd seks småhus til personer med rusavhengighet.

Kommunen har innført Housing First som metode. Metoden legger til grunn at beboeren skal ha stor grad av medbestemmelse når det gjelder hvor og hvordan de vil bo. 

- Bosettingen skjer umiddelbart, uten at beboeren må gå veien om rehabilitering og botrening, slik som en krevde før, sier Svarstad Haugland.

Alle som trenger langvarige og sammensatte tjenester innen rus og psykisk helse får dette fra kommunens boligsosiale team.

Flere boligeiere
Kommunen er god på å bruke startlån, særlig til barnefamilier. De som søker kommunal bolig møter en saksbehandler som går gjennom familiens økonomi. Hvis familien kan klare et boliglån, tilbyr kommunen startlån - og eventuelt tilskudd.

- Fordelen er at familiene går direkte til å bli boligeiere, i stedet for å leie kommunal bolig først. Det bidrar til selvhjulpne familier, forteller Svarstad Haugland.

I tillegg får kommunen frigjort boliger til andre innbyggere som trenger det mer.

God eldreomsorg
Juryen trekker også frem planen «Godt å bu heime» som er rettet mot eldre innbyggere. Kommunen har jobbet målrettet med å tilpasse sin boligmasse for rullestolbrukere. Kommunen tilbyr dessuten helsehjelp og oppfølging til eldre rusavhengige personer i ei egen avdeling på sykehjemmet.

- Vi i juryen ble imponerte over den positive holdninga kommunen har til brukergruppene, sier jurylederen.

Tre nominerte
Kommunene Asker og Verdal var også nominerte. Ifølge Svarstad Haugland oppfyller alle de tre kommunene kriteriene i statuttene.

Men det var altså Stord kommune som vant hedersprisen, og sjekken på hundre tusen kroner, denne gangen.

Les mer om vinneren og de nominerte her

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av regjeringens boligpolitikk. Vi forvalter økonomiske virkemidler som bostøtte, tilskudd og lån. Vi bidrar med kunnskapsutvikling, forskning, rådgivning og kompetanseoverføring til kommuner, frivillig sektor, byggesektoren og andre samarbeidspartnere.

Husbanken har 330 ansatte og har kontorer i Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Hammerfest, Oslo og Trondheim.

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.