Følg Husbanken

Presseinvitasjon: Lansering av nytt innovativt verktøy og prisutdeling på boligsosial lederkonferanse

Pressemelding   •   okt 27, 2016 14:37 CEST

Boligsosial lederkonferanse arrangeres i Oslo 1. november 2016 (Foto: Colourbox)

Digitalisering og innovative grep i norsk boligpolitikk står øverst på agendaen når årets boligsosiale lederkonferanse arrangeres 1. november i Oslo. Både kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil være tilstede når «Veiviser Bolig for velferd» lanseres og statens pris for boligsosialt arbeid deles ut.

Pressen inviteres til å overvære hele eller deler av konferansen.

Temaet for årets konferanse er svært dagsaktuelt – «innovative grep i norsk boligpolitikk». Gode løsninger på morgendagens boligsosiale utfordringer avhenger av helhetlig arbeid på tvers av sektorer. På konferansen lanserer kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner «Veiviser Bolig for velferd» – en digital verktøykasse for det boligsosiale området. Den er resultatet av et nytt og unikt samarbeid på tvers av velferdsetatene.

Enklere å få hjelp med ny veiviser

For mennesker som trenger hjelp fra det offentlige til bolig, helse, arbeid eller jobb, er kommunen selve knutepunktet de henvender seg til. Kommunene har et stort boligpolitisk ansvar. Mange kommuner gjør en omfattende innsats for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Å ha en trygg og god bolig er viktig for alle mennesker for å kunne fungere i samfunnet. Det gjelder om du skal ta utdanning, være i arbeid, danne familie og ta vare på helsen. Bolig er rammen for et sosialt liv og gir tilhørighet til et nærmiljø og lokalsamfunn.

Nå utstyrer staten kommunene med et nytt og innovativt verktøy som skal bidra til at det blir enklere for innbyggerne å få alle statlige tjenester de har krav på. Når kommunen for eksempel skal bosette mennesker fra fosterhjem, fengsel eller institusjon, vil veiviseren inneholde veiledning om brukermedvirkning, finansiering, forskning og gjeldende lovverk. Kommunalt ansatte vil enklere se sammenhengen mellom boligsosialt arbeid, sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester og barnevern, og dette kommer innbyggerne til gode.

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Helsedirektoratet, Husbanken og Kriminalomsorgsdirektoratet står bak satsingen.

Deler ut pris for boligsosialt arbeid

Statens pris for boligsosialt arbeid er en hederspris som skal stimulere til helhetlig boligsosialt arbeid i kommunene. Den deles ut av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. De nominerte til prisen er Bodø kommune, Holmestrand kommune, Sandnes kommune og Sagene Bydel i Oslo. Les mer om de nominerte her

Nye innovative grep i norsk boligpolitikk

Følgende personer vil innlede og drøfte hvilke nye innovative grep som tas og hvordan vi kan samhandle på tvers av de etablerte sektorene:

  • Hanna Elise Marcussen, byråd i Oslo kommune
  • Bård Øistensen, administrerende direktør i Husbanken
  • Lasse Jalling, konstituert områdedirektør i KS
  • Erlend Horn, byråd i Bergen kommune
  • Bodil Sivertsen, rådmann i Sandnes kommune
  • Roar Stangnes, rådgiver i stab for politisk og administrativ ledelse i Tromsø kommune
  • Anette Mjelde, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet
  • Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet

Praktisk informasjon

Konferansen avholdes på Victoria kino i Oslo kl. 10:00 - 15:00. 
Klikk her for detaljert program for dagen

Kontaktperson for konferansen: Hanne Solberg, Husbanken, telefon 481 33 795.

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av regjeringens boligpolitikk. Vi forvalter økonomiske virkemidler som bostøtte, tilskudd og lån. Vi bidrar med kunnskapsutvikling, forskning, rådgivning og kompetanseoverføring til kommuner, frivillig sektor, byggesektoren og andre samarbeidspartnere.

Husbanken har 330 ansatte og har kontorer i Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Hammerfest, Oslo og Trondheim.

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.