Følg Husbanken

​Hvordan hjelpe barn og familier til å bo godt?

Pressemelding   •   mar 07, 2019 12:00 CET

KLARE for Husbankkonferanse. Fra venstre: Iris Linchausen (nede t.v.), Marit Iversen, Vegard Dybvik, Lena Jørgensen, Martine Karlsen (nede t.h) og Linda Dokmo

Stadig flere barn lever i familier med lav inntekt, og mange av dem bor dårlig. Det vil Husbanken gjøre noe med, og inviterer derfor til konferanse spekket med boligsosial kunnskap.

- Nå må alle som jobber med boligspørsmål i kommuner og boligbransje kjenne sin besøkelsestid, for dette vil dere ikke gå glipp av! sier ansvarlig for konferansen, Linda Dokmo.

Husbankkonferansen er selveste møteplassen for deling av boligsosial kunnskap, og den går av stabelen i Bodø 18.-19.mars.

Prioritere barnefamilier

Flere barn lever i familier med lav inntekt. Fra 2013 til 2016 økte antall barn i lavinntektsfamilier med 20 prosent i Norge. Husbanken har flere effektive virkemidler for målgruppa. Blant de viktigste virkemidlene er startlånet som kan hjelpe folk å kjøpe bolig.

- Selv om en familie har lav inntekt, så betyr det ikke nødvendigvis at den har lav betjeningsevne. Mulighetsrommet i startlånet kan gi svært gode løsninger for den enkelte barnefamilie, sier avdelingsdirektør for lån og tilskudd, Lena Jørgensen.

Å eie er bedre enn å leie

Stadig flere kommuner bruker startlånet aktivt til å hjelpe folk å hjelpe seg selv, i stedet for å henvise dem til dyre og dårlige leieboliger. Forskning viser at de aller fleste bor i bedre boliger, i bedre miljø og tar bedre vare på boligen når de eier.

- Særlig er det viktig for barn å vokse opp i en god bolig i et trygt miljø. Barn tar mer skade av dårlige boforhold enn voksne – og det kan påvirke deres fremtidsmuligheter. Effekten av å bedre bosituasjonen i tidlig alder er godt dokumentert, forklarer Dokmo.

Gode eksempler

Deltakerne får presentert eksempler på hvordan kommuner som har lykkes med sitt boligarbeid har gått frem.

- Drammen kommune har for eksempel jobbet godt med metoden «leie til eie» som går ut på å hjelpe beboere som leier kommunal bolig til å bli boligeiere, sier Jørgensen.

Mens Ringerike kommune går offensivt ut og hjelper kommunale boligsøkere rett inn eierbolig, uten å gå veien om leie først.

På konferansen får konferansedeltakerne dessuten lære hvorfor og hvordan personer i sårbare overganger bør hjelpes inn i et varig boligtilbud, og om ulike strategier for å skape varierte botilbud til innbyggerne. 

Skaffe boliger

Deltakerne får høre både om kommunale, statlige og private aktørers rolle i boligfremskaffelsen.

- Vi har et spennende innlegg med en utbygger som tenker nytt når det gjelder å skaffe boliger til vanskeligstilte både på Fauske, og etter hvert i flere kommuner. Stephen Fu fra Nordic Smarthouse kommer og forteller om sin rolle som sosial entreprenør, sier Dokmo.

Det er fjerde året på rad Bodøkontoret arrangerer Husbankkonferansen. I fjor deltok rundt hundre personer som jobber med boligspørsmål i offentlig eller privat regi.

- Vi har plass til minst like mange i år – gjerne flere! Vi tror dette blir kjempebra, og gleder oss masse. Husk å melde dere på nå! sier Dokmo og Jørgensen i kor. 

Meld deg på her

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. 

Vi har ca. 310 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.