Følg Husbanken

Husbanken trenger hjelp til å telle bostedsløse

Pressemelding   •   okt 09, 2016 08:00 CEST

Husbanken vil finne ut hvor mange som er bostedsløse i landet. (Foto: Husbanken)

Husbanken har engasjert NIBR til å kartlegge antall bostedsløse personer i Norge, og ber nå statlig og kommunalt hjelpeapparat om bistand i tellinga som skal skje i uke 48.

Ved siste telling i for fire år siden var det 6259 bostedsløse i landet. Husbankens regiondirektør, Guri Bergo, er spent på hvordan dette tallet ser ut nå.

- Når vi vet hvor ødeleggende bostedsløshet er for en persons liv og utviklingsmuligheter, må vi sørge for at så få som mulig havner i en slik situasjon, sier hun.

Alle må bo

Alle trenger en base å jobbe utfra, hvis de skal klare å komme seg ut av vanskelige livssituasjoner. 22 prosent av de bostedsløse i forrige telling opplevde boligproblemet som akutt, mens over 30 prosent hadde vært bostedsløse gjentatte ganger over mange år. Mange slet med rusavhengighet og psykisk sykdom.

Skal du bli i stand til ta imot behandling, få oppfølging, arbeide, gå på skole eller delta i annen aktivitet, er du helt avhengig av å ha en bolig.

Ber hjelpeapparatet bidra

Tellinga skal skje i månedsskiftet november-desember. Som før er det Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) som skal gjennomføre den.

- For at kartlegginga skal gi et mest mulig reelt bilde av situasjonen, trenger vi hjelp fra alle som er i kontakt med personer som ikke har en stabil, trygg og god bosituasjon, sier Bergo.

Husbanken ber derfor alle i det kommunale, statlige og private hjelpeapparatet som er i kontakt med bostedsløse personer om å bidra til registreringa.

Ikke bare de som bor ute

Som bostedsløs regnes personer som ikke har et sted å bo, som ikke har et sted å være kommende natt, og som er henvist til tilfeldige boalternativ, eller bor midlertidig hos familie, venner og kjente. Også personer som skal løslates fra fengsel eller skrives ut fra institusjon innen to måneder uten å ha en ventende bolig regnes som bostedsløse.

- Det er altså ikke bare de som bor ute som kommer inn under definisjonen, presiserer Bergo.

Bostedsløshet oppfattes gjerne som et urbant problem, og det er i storbyene problemet er størst. Men det finnes også bostedsløse personer i små kommuner.

- Vi oppfordrer kommunene om å være så grundige de kan i tellinga, slik at de får god oversikt over utfordringene i sin kommune, sier hun.

Stabilt antall

Dette blir den sjette kartlegginga av bostedsløshet som gjennomføres i Norge. Tidligere tellinger omfattet kun et utvalg kommuner, mens denne gangen er alle norske kommuner med.

Kartleggingene gir sammenlignbare data om bostedsløse personer over en periode på 20 år. De forrige tellingene ble gjennomført i 1996, 2003, 2005, 2008 og i 2012.

Utviklinga over tid viser at antall bostedsløse i Norge holder seg ganske stabilt, til tross for at folketallet øker. Dette er ulikt våre naboland, hvor antall bostedsløse har økt dramatisk i samme periode.

- Men det er ingen grunn til å si seg fornøyd så lenge det fortsatt finnes bostedsløse her i landet, sier regiondirektøren fra Husbanken.

Den nasjonale strategien «Bolig for velferd» tar da også sikte på å stimulere norske kommuner til å etablere flere bo- og tjenestetilbud til denne gruppen.

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av regjeringens boligpolitikk. Vi forvalter økonomiske virkemidler som bostøtte, tilskudd og lån. Vi bidrar med kunnskapsutvikling, forskning, rådgivning og kompetanseoverføring til kommuner, frivillig sektor, byggesektoren og andre samarbeidspartnere.

Husbanken har 330 ansatte og har kontorer i Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Hammerfest, Oslo og Trondheim.

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.