Følg Husbanken

Husbanken krever tilbake 197 millioner kroner

Pressemelding   •   okt 25, 2016 11:11 CEST

Husbanken sender i disse dager varsel om tilbakekrav av for mye utbetalt bostøtte. (Foto: Colourbox)

8 700 personer fikk utbetalt til sammen 197 millioner kroner mer i bostøtte enn de hadde krav på i 2015. Nå får de varsel fra Husbanken om at pengene kreves tilbake.

Årsaken til kravet er at de har ikke har meldt fra til Husbanken om at de har fått økt inntekt eller formue.

Bostøtte beregnes ut fra inntekt og boutgifter som søkeren oppgir i søknaden. Hvis inntekt eller formue endrer seg vesentlig i løpet av året, skal bostøttemottakerne melde fra til Husbanken.

- Bostøtte er kun for husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Det er viktig for tilliten til offentlige støtteordninger at støtten går til dem som faktisk har krav på det. Kontrollene vi gjennomfører sikrer at alle får bostøtte i tråd med det de faktisk har av inntekter og utgifter, sier administrerende direktør, Bård Øistensen, i Husbanken.

Kontrollerer mot skatteoppgjøret

Når nytt skatteoppgjør er klart fra skatteetaten på høsten, kontrollerer Husbanken bostøttemottakernes inntektsopplysninger mot inntekten bostøtten er beregnet utfra. Er det vesentlig avvik mellom inntektstallene, sender Husbanken varsel om at for mye utbetalt bostøtte vurderes krevd tilbake.

De som får varselet kan komme med innsigelser hvis de mener kravet er feil. Husbanken tar så enten innsigelsene til følge og bostøttemottakeren slipper å betale tilbake, eller fatter vedtak om tilbakekrav. Bostøttemottakerne kan klage på vedtak om tilbakebetaling.

Ny beregningsmodell vil gi færre feil

Til nå har Husbanken som hovedregel brukt inntektsopplysninger fra det siste skatteoppgjøret som grunnlag for beregning av bostøtte, og det har vært opp til den enkelte bostøttemottaker å melde fra om endringer i inntekt gjennom året.

Arbeidsgivere og NAV rapporterer inn inntektsopplysninger til skatteetaten hver måned. Tidlig i 2017 vil Husbanken ta i bruk disse opplysningene i den månedlige beregningen av bostøtte.

- Vi tror at bostøtteordningen vil bli mer treffsikker, og det vil bli langt færre utbetalinger av urettmessig støtte. Automatisk innhenting av månedlige inntektsopplysninger gjør søknadsprosessen og saksbehandlingen enklere for både søkerne, Husbanken og kommunene, sier Øistensen.

Fakta om bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning til delvis dekning av boutgifter for husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Ordningen administreres av Husbanken.

I løpet av 2015 mottok i underkant av 142 000 husstander til sammen snaut tre milliarder kroner i bostøtte. Bostøttemottakerne hadde i 2015 i gjennomsnitt 134 000 kroner i husstandsinntekt.

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av regjeringens boligpolitikk. Vi forvalter økonomiske virkemidler som bostøtte, tilskudd og lån. Vi bidrar med kunnskapsutvikling, forskning, rådgivning og kompetanseoverføring til kommuner, frivillig sektor, byggesektoren og andre samarbeidspartnere.

Husbanken har 330 ansatte og har kontorer i Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Hammerfest, Oslo og Trondheim.

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.