Følg Husbanken

​Flinkest i klassen å skaffe bolig til bostedsløse

Pressemelding   •   jun 22, 2017 06:00 CEST

Bolig Nu er blant tiltakene som har bidratt til nedgang i antall bostedsløse i Bodø. (Fra v.) Husbankens regiondirektør Andree Grundstad Meby, ordfører Ida Pinnerød og prosjektleder ved Bolig Nu, Hanne Olaussen. (Foto: Per Inge Johnsen/Bodø kommune)

Ved siste telling var det 19 bostedsløse personer i Bodø kommune. Det er 44 færre enn ved tellinga i 2012 – altså en nedgang på 70 prosent. Det viser den siste kartlegginga av bostedsløse i Norge.

Glad ordfører
- Det er utrolig hyggelig å få bekreftet at innsatsen vår virker! Men det er jo ikke grunn til å feire så lenge 19 fortsatt er bostedsløse, sier ordfører Ida Pinnerød.

Men det går rett vei, og det er ordføreren veldig glad for. Hun er selvsagt også fornøyd med å ha størst prosentvis reduksjon av antall bostedsløse i sin kommunegruppe, det vil si de som har over 40.000 innbyggere. Til sammenligning har Karmøy hatt en nedgang på 67 prosent, Bærum har hatt 66, mens Sandefjord har hatt 65 prosents nedgang.

Kommunen har iverksatt flere nye boligtiltak de siste årene, i nært samarbeid med Husbanken. Eksempler er ungdomsboligene i Foyer Bodø, botilbudet for rusgruppa i Hålogalandsgata, og Bolig Nu som gir personer i akutt bolignød både et midlertidig botilbud, og hjelp til å finne varig bolig.

- Men det viktigste er nok at vi har begynt å tenke mer helhetlig om boligpolitikken, og har samordnet etatene som jobber med boligspørsmål, sier ordføreren.

Husbanken applauderer
Husbanken har bidratt med kompetanse og finansiering, og er storfornøyd med Bodø kommunes innsats.

- Bodø kommune har jobbet veldig godt med sine boligutfordringer. Vi er veldig glade for at færre nå havner i en så vanskelig situasjon som det å være bostedsløs er, sier Husbankens regiondirektør Andree Grundstad Meby.

Forskning bekrefter det som de fleste vet – at det å ha et trygt sted å bo er helt grunnleggende for menneskenes liv, helse, trivsel og utviklingsmuligheter.

- Skal du klare å gå på skole, bli rusfri, motta medisinsk behandling, få og beholde en jobb, og ha ei meningsfylt fritid og et sosialt liv, så må du først ha et hjem hvor du kan dusje, spise og sove. For å si det enkelt, sier Pinnerød.

Hvem er bostedsløs?
De fleste bostedsløse er enslige menn som har problemer med rus/psykiatri, lav utdanning, og med sosialhjelp som viktigste inntektskilde.

Som bostedsløs regnes personer som ikke har et sted å bo, som ikke har et sted å være kommende natt, og som er henvist til tilfeldige bo-alternativ, eller bor midlertidig hos familie, venner og kjente. Også personer som skal løslates fra fengsel eller skrives ut fra institusjon innen to måneder uten å ha en ventende bolig regnes som bostedsløse.

Sammenlignbare data over 20 år
Dette er den sjette kartlegginga av bostedsløshet som gjennomføres i Norge. Siste telling skjedde i uke 48 i fjor, og ble utført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) på oppdrag fra Husbanken. Tellingene gir sammenlignbare data om bostedsløse personer over en periode på 20 år.

Bodø var med i tellinga for første gang i 2005 og hadde da 29 bostedsløse. Stort sett alle landets kommuner har hatt nedgang i antall bostedsløse de siste fire årene. Tallene på landsbasis har gått ned fra litt under 6300 i 2012 til rundt 3900 i 2016, en nedgang på 36 prosent.

Hele rapporten finner du her: Bostedsløse i Norge 2016

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av regjeringens boligpolitikk. Vi forvalter økonomiske virkemidler som bostøtte, tilskudd og lån. Vi bidrar med kunnskapsutvikling, forskning, rådgivning og kompetanseoverføring til kommuner, frivillig sektor, byggesektoren og andre samarbeidspartnere.

Husbanken har 330 ansatte og har kontorer i Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Hammerfest, Oslo og Trondheim.

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.