Følg Husbanken

Færre bostedsløse i Stavanger enn noen gang

Pressemelding   •   jun 06, 2017 14:30 CEST

Boligsosial innsats virker - stadig færre er bostedsløse.

For tjue år siden var det 254 bostedsløse i Stavanger. Nå er tallet 111. Det er det laveste registrerte antallet siden tellingene startet i 1996.

Antall bostedsløse i Stavanger er altså redusert med 45 prosent siden første telling ble gjort for tjue år siden.

Gledelig utvikling
- Dette er virkelig en gledelig nyhet! Det å ha et sted å bo betyr så mye for menneskenes liv, helse, trivsel og utviklingsmuligheter. Derfor jobber vi hardt, sammen med kommunene og andre samarbeidspartnere, for å hindre at folk blir bostedsløse eller vanskeligstilte på boligmarkedet, sier Husbankens regiondirektør Mabel Johansen

Dette er den sjette kartleggingen av bostedsløshet som gjennomføres i Norge. Siste telling skjedde i uke 48 i fjor, og ble utført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) på oppdrag fra Husbanken. Tellingene gir sammenlignbare data om bostedsløse personer over en periode på 20 år.

Nedgang over hele landet
Som tabellen viser har de norske storbyene aldri hatt færre bostedsløse enn nå.

Tabell fra NIBR-rapporten Bostedsløse i Norge 2016 – en kartlegging

Også på landsbasis går antall bostedsløse ned. I 2012 var det 6259 bostedsløse personer i landet. Nå er tallet 3909 – en nedgang på 36 prosent.

Barnefamilier har vært ei prioritert målgruppe for Husbanken de siste årene. Rapporten viser at det har blitt 450 færre bostedsløse barn de siste fire årene - en nedgang på hele 66 prosent.

Innsatsen virker
I følge NIBR er nedgangen et resultat av langvarig og bred nasjonal satsing.

- Dette betyr at innsatsen for å redusere bostedsløshet nytter, sier regiondirektøren.

En rekke nasjonale prosjekter og strategier har bidratt til at det boligsosiale arbeidet har fått tyngre forankring i kommunene. Den nasjonale strategien «Bolig for velferd», som ble lansert i 2014, stadfester både at alle må bo - og at med riktig hjelp kan alle bo.

- Vi ser at det å gi utsatte personer oppfølging tilpasset deres behov sammen med botilbudet bidrar til å forebygge bostedsløshet, sier Johansen.

Hvem er bostedsløs?
De fleste bostedsløse er enslige menn som har problemer med rus/psykiatri, lav utdanning, og med sosialhjelp som viktigste inntektskilde.

Som bostedsløs regnes personer som ikke har et sted å bo, som ikke har et sted å være kommende natt, og som er henvist til tilfeldige bo-alternativ, eller bor midlertidig hos familie, venner og kjente. Også personer som skal løslates fra fengsel eller skrives ut fra institusjon innen to måneder uten å ha en ventende bolig regnes som bostedsløse.

Hele rapporten finner du her:

Bostedsløse i Norge 2016

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av regjeringens boligpolitikk. Vi forvalter økonomiske virkemidler som bostøtte, tilskudd og lån. Vi bidrar med kunnskapsutvikling, forskning, rådgivning og kompetanseoverføring til kommuner, frivillig sektor, byggesektoren og andre samarbeidspartnere.

Husbanken har 330 ansatte og har kontorer i Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Hammerfest, Oslo og Trondheim.

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.