Følg Husbanken

98 800 husstander mottok bostøtte i juli

Pressemelding   •   sep 22, 2016 09:55 CEST

Antall mottakere av bostøtte sank med 1500 i juli sammenliknet med samme måned i 2015, viser statistikk fra Husbanken.

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for husstander med lav inntekt og høye boutgifter. Beregningsreglene justeres årlig gjennom statsbudsjettet. At antall bostøttemottakere synker skyldes ifølge Husbanken ikke at færre har behov for støtte.

- Samtidig som antall bostøttemottakere synker, ser vi at kommunenes utbetaling av sosialhjelp øker. Dette tilsier at det totale behovet for offentlig støtte ikke er redusert. Dermed er den viktigste forklaringen på at færre mottar bostøtte at beregningsreglene ikke har holdt tritt med den generelle inntekts- og boutgiftsutviklingen, sier Bård Øistensen, administrerende direktør i Husbanken.

Husstander som får bostøtte mottar gjennomsnittlig ca. 2 400 kroner i måneden. De har i gjennomsnitt månedlige boutgifter på 7 500 kroner og årlige husstandsinntekter på 129 600 kroner.

Færre trygdede mottar bostøtte

Uføre har de seneste årene vært gruppen med størst nedgang i antall mottakere. Mens den generelle nedgangen i antall bostøttemottakere i juli fra 2014 til 2016 var på sju prosent, har antall uføre som får bostøtte falt med nær 30 prosent. Flere har falt ut av bostøtteordningen som følge av nye beregningsmåter. Noe av dette kan forklares med uførereformen som trådte i kraft i 2015.

-Uførereformen har ført til at de fleste uføre får høyere ligningsinnktekt enn tidligere, og dette slår negativt ut i beregningen av bostøtte. En stor andel av de uføre bostøttemottakerne blir foreløpig ikke berørt på grunn av en overgangsordning som sikrer uføre et fradrag i inntekten, sier Øistensen.

I juli 2014 var det nær 106 400 husstander som mottok bostøtte. Av disse var det 77 700 husstander som mottok en eller annen trygdeytelse. I juli 2016 var det kun i underkant av 54 000 bostøttemottakere som var mottakere av trygdeytelser.

Økning for personer uten trygdeytelser

Samtidig som det er nedgang for alle mottakergrupper som mottar en eller annen trygdeytelse, er det en økning for mottakere uten trygdeytelser. De seneste tre årene har det blitt om lag 13 000 flere fra denne gruppen. Dette en er en gruppe hvor mange lever av sosialhjelp og/eller svært lav arbeidsinntekt.

Om beregning av bostøtte

Hvem som skal få bostøtte og hvor mye de skal få, bergenes utfra søkerens ligningsopplysninger og dokumenterte boutgifter. Hvis du tjener over gitte inntektsgrenser, som varierer etter hvor du bor i landet og antall medlemmer i husstanden, har du ikke rett til bostøtte. På samme måte er det satt beløpsgrenser for hvor store boutgifter du kan få bostøtte til å dekke. Boutgifter ut over boutgiftsgrensene tas ikke med i beregningen av bostøtte.

Hvert år i juli tas nye ligningsopplysninger i bruk for eksisterende bostøttemottakere, med det resultat at mange søkere får lagt til grunn en høyere ligningsinntekt enn forrige måned. De som har hatt inntektsøkninger som gir dem årsinntekter som overstiger inntektsgrensene, mister retten til bostøtte. I år falt antall bostøttemottakere fra 112 000 i juni til 98 800 i juli, i hovedsak som følge av at de har fått økt inntektene sine ut over inntektsgrensene. Fersk statistikk viser at antallet husstander som mottok bostøtte økte til 100 304 i august. Dette var 1300 færre enn i august i 2015.

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av regjeringens boligpolitikk. Vi forvalter økonomiske virkemidler som bostøtte, tilskudd og lån. Vi bidrar med kunnskapsutvikling, forskning, rådgivning og kompetanseoverføring til kommuner, frivillig sektor, byggesektoren og andre samarbeidspartnere.

Husbanken har 330 ansatte og har kontorer i Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Hammerfest, Oslo og Trondheim.

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.