Følg Husbanken

88 000 husstander får ekstra bostøtte til høye strømutgifter

Pressemelding   •   apr 05, 2019 13:33 CEST

Illustrasjonsbilde: colourbox.com

Til sammen får de 88 000 husstandene utbetalt 267 millioner i ekstra støtte til strømutgifter. Utbetalingen skjer før påske, 9. april. For å få bostøtte må man ha lav inntekt og høye boutgifter. 29 prosent av mottakerne er barnefamilier.

Etter forslag fra regjeringen, vedtok Stortinget enstemmig 2. april at alle husstander som mottok bostøtte for februar, skal få en ekstrautbetaling som hjelp til å dekke høye strømutgifter. Utbetalingen er på 2 950 kroner for enslige. Husstander med flere medlemmer vil få et tillegg på 120 kroner per ekstra husstandsmedlem. Et par uten barn vil dermed få utbetalt 3 070 kroner, mens for eksempel en familie med tre barn vil få utbetalt 3 430 kroner.

Den ordinære bostøtteutbetalingen denne måneden kommer 16. april.

24 620 barnefamilier

Barn og unge er prioriterte målgrupper i den sosiale boligpolitikken. I alt er det 24 620 barnefamilier som mottar ekstrautbetalingen for høye strømutgifter. Nær to av tre barnefamilier som mottar bostøtte er enslige med barn.

- Bostøttemottakerne generelt, og barnefamiliene spesielt, har svært lave inntekter i forhold til boutgifter. Ekstrautbetalingen vil være et viktig økonomisk tilskudd for mange, sier Rune Robertsen, direktør for lån og tilskudd i Husbanken.

For barnefamiliene som mottar ekstrautbetalingen utgjorde boutgiftene i februar i gjennomsnitt 86 prosent av inntekten som ligger til grunn for beregning av bostøtte.

Flest mottakere i Oslo og Hordaland, færrest i Finnmark og Sogn og Fjordane

I overkant av 50 millioner kroner i støtte går til nær 16 500 husstander i Oslo. Nummer to på lista er Hordaland, der drøyt 8 800 husstander mottar nær 27 millioner kroner.

Færrest mottakere er det i Finnmark, der snaut 1000 husstander mottar til sammen nesten tre millioner kroner i støtte. I Sogn og Fjordane er det rett over 1000 mottakere, som til sammen mottar nær 3,4 millioner kroner.

Sjekk om du kan ha rett til bostøtte

Har du lav inntekt og høye boutgifter? Sjekk bostøttekalkulatoren på Husbankens nettsider: https://tjenester.husbanken.no/bostotte-kalkulator/index.html

Vedlegg
Oversikt over antall mottakere, støttebeløp og andel barnefamilier fordelt på fylker og kommuner.Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. 

Vi har ca. 310 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.