Følg Husbanken

- Uten Husbanken hadde vi hatt en boligboble!

Nyhet   •   okt 24, 2016 13:07 CEST

Husbankens rolle i boligmarkedet er en viktig årsak til at vi ikke har fått en boligboble i Norge. (Foto: Colourbox.com)

Husbanken har fortsatt en betydelig rolle i det norske boligmarkedet. - Uten Husbanken hadde vi hatt en boligboble i Norge, mener strategidirektør Bjørn Johan Pedersen.

Under et frokostmøte denne uken om boligmarkedet i Norge konkluderte Husbankens strategidirektør noe spissformulert med at Husbankens rolle i boligmarkedet er en viktig årsak til at vi ikke har fått en boligboble i Norge i en periode med stedvis svært høy etterspørsel i boligmarkedet.

SSB: Trolig ingen boligboble i Norge

Pedersen redegjorde for Husbankens rolle i boligmarkedet etter en presentasjon fra SSB-forsker Anders Kjelsrud, der hovedkonklusjonen var at det trolig ikke er noen boligboble i Norge. Prisveksten kan forklares med fundamentale forhold både på tilbuds- og etterspørselssiden

  • Mangel på byggeklare tomter i pressområdene bidrar til at tilbudssiden endres langsomt
  • Befolkningen har økt betydelig og antall husholdninger enda mer (flere en-persons husholdninger)
  • Husholdningenes inntekter har økt
  • Rentenivået har falt kraftig og forventes å være lavt i lang tid.

(Presentasjonen Anders Kjelsrud hadde forberedt måtte framføres av Husbankens møteleder pga. sykdom. Kjelsrud fikk dermed ikke utdypet sin konkusjoner fra presentasjonen.)

Husbanken påvirker boligmarkedet betydelig

Pedersen redegjorde i sitt innlegg for hvordan Husbanken påvirker både tilbud og etterspørsel i boligmarkedet. Husbanken bidrar til at det bygges flere boliger gjennom

  • lån og tilskudd til studentboliger
  • lån og tilskudd til kommunalt disponerte utleieboliger
  • tilskudd til omsorgsboliger
  • lån til boliger med gode miljøkvaliteter og universell utforming

- Samlet gir dette et signifikant bidrag i boligforsyningen. Nye boliger vi bidrar til i offentlig regi frigjør andre boliger i markedet, og Husbankens rolle har en betydelig prisdempende effekt, sier Pedersen.

Husbanken gir bostøtte, startlån og tilskudd for å gjøre husholdninger med lave inntekter i stand til å etterspørre en bolig. Dette gir også en effekt for tilbudet av nye boliger gjennom at økte priser gir et signal til utbyggere om at lønnsomheten med investeringen øker. Det kan ta tid før etterspørselstiltak på boligmarkedet gir effekt på tilbudssiden. Husbankens arbeid mot kommunene i kommuneprogrammet har som effekt å redusere responstiden. Det vil si at økt etterspørsel gir seg hurtigere utslag i økt tilbud.

- Den samlede effekten av vår rolle er såpass stor at jeg vil påstå at Husbanken er sterkt medvirkende til at vi unngår boligbobler i Norge og bidrar til et bedre fungerende boligmarked, slår Pedersen fast.

Husbanken vil fortsette å supplere boligmarkedet der det ikke fungerer godt nok for å gi velferdsgevinster.

- En viktig del av dette framover vil være å bidra til en bedre og mer profesjonell utleiesektor. Det vil hjelpe førstegangsetablerere inn i gode boliger og dempe gjelds- og prisveksten. Det forutsetter framover at rammevilkårene bedres, sier Pedersen.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.