Følg Husbanken

Ungdom får en bedre start på livet i Foyer Bodø

Nyhet   •   apr 03, 2017 08:00 CEST

Fra ei av Foyer-leilighetene. (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)

Ungdom som befant seg i en utrygg bostedsløs tilværelse i Bodø, har fått en bedre start på boligkarrieren og voksenlivet med det boligsosiale tilbudet. Nå vil Bodø kommune dele de gode erfaringene med andre.

Det er ikke lett for ungdom å skaffe seg, og beholde, en bolig helt på egen hånd. Ekstra utfordrende er det for ungdommer som ikke har foreldre, eller andre voksne, som kan trå støttende til i denne fasen. Før etableringa av Foyer Bodø i mai 2014 hadde kommunen rundt 20 bostedsløse ungdommer. Tre år seinere er tallet nærmere 0.

- Vet du hva: Dette med Foyer er det beste som har skjedd i livet mitt, sier en av beboerne i Foyer.

I Foyer Bodø får ungdom i alderen 16-23 år både en trygg bolig i opptil tre år, og veiledning fra de ansatte Foyer-koordinatorene. Tiltaket har 14 boenheter i alt, 10 for enslige ungdommer, to for unge familier og to for korttidsopphold. Foyer Bodø er tilknyttet barneverntjenesten i kommunen, og ungdommene som søkes inn er allerede i kontakt med ulike instanser i hjelpeapparatet i kommunen.


Kan konsentrere seg om utvikling

16 av ungdommene som bor, eller har bodd, i Foyer har hatt godt utbytte av tilbudet.

- Jeg er blitt flinkere til å holde orden, pluss at jeg lager mer mat sjøl, sier en av ungdommene.

Og det er akkurat det som er poenget. Når de unge får et trygt sted å bo kan de legge vekk ei stor bekymring, og får krefter til å ta tak i andre deler av livet sitt. Å lære å lage god mat hjemme, heller enn å leve på frossenpizza og gatekjøkkenmat, har mange positive effekter i en ungdoms liv, for eksempel når det gjelder helse, økonomi, mestringsfølelse, sosialt liv, og så videre.

- Mange ungdommer trenger å ha noen trygge voksne rundt seg til å veilede dem på veien mot selvstendighet - til tross for at mange av dem per definisjon er voksne selv, sier Foyer-koordinator Monica Antonsen.

DELER ERFARINGER: (Fra v.) Fagleder for Ungdomsseksjonen, Janne Joakimsen, Foyer-koordinator Monica Antonsen og prosjektleder for håndboka Cathrine Albriktsen. (Foto: Bodø kommune)


Menneskelige og samfunnsmessige gevinster

Så langt har 20 personer til sammen fått et tilbud. 16 av dem har fått et bedre fotfeste i tilværelsen. I følge foreløpige tall har 13 oppnådd positive endringer når det gjelder egen helse. Godt over halvparten er så langt kommet i gang med jobb eller skole, og har fått bedre kontroll på økonomien sin. Rundt halvparten har også fått bedre kontakt med familie, og håndterer boforhold bedre enn før.

- Vi ser at det gir menneskelige gevinster i den enkelte ungdoms liv, i tillegg til at de får mer orden på det praktiske rundt bolig og økonomi - både nå og etter oppholdet, sier fagleder for Ungdomsseksjonen, Janne Joakimsen.

De samfunnsøkonomiske besparelsene kommer i tillegg.

To beboere viste det seg hadde behov for mer omfattende hjelp, og er gått videre til institusjon. To har flyttet ut fordi de ikke var motiverte til den typen endringsarbeid Foyer krever.


Krevende endringsarbeid

Det er viktig å poengtere at Foyer ikke er noen quick-fix.

- Ungdommene i Foyer sliter ofte med sammensatte og seiglivede problemer som tar tid å jobbe med, understreker Joakimsen.

Noen av brukerne vil klare seg helt på egen hånd etter Foyer, mener hun, mens andre vil trenge tilrettelagt bistand i perioder, eller hele livet.

Foyer Bodø har ikke formelle rutiner på å følge opp ungdom opp etter utflytting, men jobber aktivt med å sørge for gode og planlagte overganger og utflyttinger.


Inspirert av Skottland

Foyer Bodø er det første tilbudet av denne typen i Norge. Bodø kommune har hentet inspirasjon til sin Foyer i Skottland hvor det er næringsliv og frivillige som driver tilbudet. Kommunen har tilpasset Foyer-modellen til det norske, offentlige velferdssystemet.

Modellen er under kontinuerlig utvikling. Nye utfordringer og problemstillinger dukker opp underveis i arbeidet med ungdommene i Foyer. Det er viktig å kartlegge disse, og å ta tak i, og prøve å løse dem, etter hvert som de oppstår. Tanken er at systemene skal virke sammen, og å unngå at ungdommene faller mellom to stoler i det offentlige systemet.


Samler all kunnskapen i ei håndbok

Alt i alt er erfaringene kommunen har gjort seg så gode at flere bør få del i dem. Så nå har kommunen samlet all kunnskapen om tiltaket i ei håndbok om Foyer.

HÅNDBOK: Bodø kommune har laget ei håndbok om Foyer-modellen. (Foto: Lena Jørgensen/Husbanken)

- Det har vært et spennende, krevende og artig arbeid. Nå håper jeg at mange vil lese boka og bruke Foyer-modellen i andre kommuner, sier prosjektlederen for håndboka, Cathrine Albriktsen.


Husbanken fornøyd

De fjorten enhetene er etablert i en ombygd næringseiendom, og er finansiert gjennom Husbankens grunnlån og tilskudd til utleieboliger. Selve konseptet og botilbudet er utviklet med hjelp av Husbankens kompetansetilskudd. Også håndboka har fått kompetansetilskudd.

-Vi er veldig glade for at kunnskapen nå er samlet på ett sted, slik at andre kommuner kan bruke den til å skape flere gode, trygge botilbud for ungdom, sier Lena Jørgensen fra Husbanken i Bodø.

Og flere tilbud smidd over samme lest er allerede på trappene. Rana kommune bygger sin Foyer i disse dager som trolig blir klar for innflytting i løpet av april 2017.


Spre det glade budskap

Nå håper alle involverte at kunnskapen blir spredt vidt omkring. Boka er trykt opp, og kan bestilles hos barnevernet@bodo.kommune.no og post@husbanken.no 

En digital utgave av håndboka ligger vedlagt.

Du kan lese mer om Foyer Bodø i Veiviseren Bolig for velferd

Bodø kommune planlegger også en konferanse om Foyer den 30.-31. august 2017. Les mer om Foyer-konferansen her

Kontaktperson Bodø kommune:

Janne Joakimsen, tlf 75 55 55 40 / 90 58 28 06

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.