Følg Husbanken

Tilskudd til 2450 omsorgsplasser i fjor

Nyhet   •   feb 09, 2017 07:00 CET

FÅR HJELP: Norske kommuner har fått tilsagn om Husbanktilskudd til nesten 15000 omsorgsplasser de siste åtte årene, 2450 av dem i fjor.

Norske kommuner fikk i fjor 4,1 milliarder kroner i tilsagn om Husbankens investeringstilskudd til 1150 omsorgsboliger og 1300 sykehjemsplasser. Til sammen har Husbanken innvilget tilskudd til 15000 plasser siden 2008.

Den årlige tilskuddsramma bidrar til at flere omsorgsplasser blir bygd rundt om i norske kommuner.

Det er ikke små beløp som er i omløp. 17 milliarder kroner er gitt i tilsagn til nesten 15000 omsorgsplasser til sammen siden ordninga startet opp i 2008. 

Årets ramme er på nesten tre milliarder kroner, noe som tilsvarer omtrent 1800 plasser.

Stort behov

- Behovet er stort, så vi er glade for å bidra til å sette kommunene i stand til å skaffe flere plasser, sier Husbankens administrerende direktør, Bård Øistensen.

Investeringstilskuddet ble etablert i 2008 med mål om å stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem, institusjoner og omsorgsboliger.

Målgruppe for tilskuddet er personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder og diagnose. Husbanken finansierer omtrent halvparten av kommunenes investeringskostnader til dette formålet.

Over 9000 plasser

Siden 2008 har Husbanken betalt ut til sammen 7, 7 milliarder kroner til 9000 omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

De siste fem årene har kommunene skaffet mellom 1300 og 1650 omsorgsplasser i året med hjelp av tilskuddet.

I fjor betalte Husbanken ut over 1,7 milliarder kroner i investeringstilskudd.

Nye krav fra i år

Fra 2017 krever myndighetene at antall omsorgs- og sykehjemsplasser skal øke for at kommunene skal få tilskudd. Kravet innføres gradvis i 2017, 2018, 2019 og 2020. I år skal om lag 20 prosent av tilsagnsramma forbeholdes plasser som gir netto tilvekst. Denne andelen skal økes til henholdsvis 40, 60 og 80 prosent de neste årene.

- Fra 2021 er det kun prosjekter som gir netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser som vil få Husbankens investeringstilskudd, sier Øistensen.

Hvis kommunene skal få tilskudd kan de altså ikke avvikle gamle plasser i takt med at nye tas i bruk.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.