Følg Husbanken

Tags

Husbankens ledelse

boligsosialt

omsorgsboliger og sykehjem

Hvordan utvikle aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene?

Hvordan utvikle aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene?

Nyheter   •   apr 22, 2020 13:30 CEST

Et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, Distriktssenteret og 12 kommuner skal finne ut hvordan vi skaper aldersvennlige boliger i distriktene.

Oppgrader boligen for fremtiden

Oppgrader boligen for fremtiden

Nyheter   •   mai 19, 2017 10:04 CEST

I 2030 vil vi være dobbelt så mange eldre her i landet som i 2017. Flere eldre vil bo hjemme og motta helsetjenester der, fremfor på institusjon. Størsteparten av fremtidens boliger er allerede bygget, men de er i liten grad tilpasset fremtidens behov. Husbanken gir lån og tilskudd til tiltak som bidrar til at flere kan bo lengre hjemme.

Slitne boliger får nytt liv

Slitne boliger får nytt liv

Nyheter   •   aug 29, 2016 10:13 CEST

SINTEF ønsker å inspirere byggenæringen ved å vise fram oppgraderte boliger som har fått både redusert energibruk, et arkitektonisk løft og bedre bomiljø.

Store muligheter i gammel bebyggelse

Store muligheter i gammel bebyggelse

Nyheter   •   aug 23, 2016 13:41 CEST

Eksisterende bebyggelse har ofte et mye bedre utgangspunkt for universell utforming enn det vi klarer å bygge i dag, sier urbanist Erling Dokk Holm.