Følg Husbanken

Statsbudsjettet 2017

Nyhet   •   okt 07, 2016 10:00 CEST

Regjeringen Solberg har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2017. (Foto: Colourbox)

Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 6. oktober. Her er en oversikt over hva budsjettforslaget betyr for Husbankens ansvarsområder i 2017.

Utlån

Regjeringen foreslår å videreføre Husbankens utlånsramme på 18 milliarder kroner i 1917. Startlån skal fortsatt prioriteres.

Bostøtte

Det foreslås blant annet å innføre en ny prisjusteringsmodell for en mer stabil utvikling av bostøtten, at kompensasjonsordningen for uføre skal videreføres fullt ut i 2017 og rett til bostøtte for personer i bokollektiv.

Tilskudd

Tilskudd til utleieboliger får en ramme på 834,4 mill. kroner i 2017, som innebærer en reduksjon på 210 mill. kroner fra 2016. Dvs at økningen fra revidert nasjonalbudsjett som vanlig ikke videreføres i neste års budsjett.

Kompetansetilskudd for bærekraftig bolig- og byggkvalitet foreslås avviklet fra og med 2017.

Boligsosialt kompetansetilskudd: Hoveddelen av tilskuddet innlemmes i rammetilskuddet til kommunene, mens vel 20 prosent videreføres som ny tilskuddsordning. Det nye tilskuddet skal gå til frivillige aktører, organisasjoner, stiftelser, sosiale entreprenører og andre som bidrar til:

  • videreutvikling av boligsosial kunnskap og praksis blant annet gjennom utredninger, forsøksprosjekter og informasjonstiltak.
  • kunnskapsutvikling og -formidling om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk.

Tilskudd til heis og tilstandsvurdering: Bevilgningsforslaget på 76,1 mill. kroner innebærer en reduksjon med om lag 24 mill. kroner fra 2016.

Tilskudd til etablering og tilpasning foreslås på samme nivå som i 2016.

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem: Det foreslås en tilsagnsramme på om lag 3 mrd. kroner i 2017. Dette innebærer en reduksjon fra dagens 2500 plasser til 1800 plasser. Ordningen skal gradvis (2017-2021) bli en ordning for netto tilvekst av omsorgsplasser. I disse årene vil tilsagnsrammen bli fordelt mellom tilskudd til plasser som gir netto tilvekst og tilskudd til renovering eller utskifting av allerede eksisterende omsorgsplasser.

Digitalisering

Regjeringen foreslår 42 millioner ekstra til dette for 2017. Pengene skal benyttes til generell IKT-modernisering og ytterligere modernisering av våre lånesystem.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.