Følg Husbanken

Planlegger samarbeid om ettervern

Nyhet   •   sep 20, 2018 09:45 CEST

Et av tolv rom som skal brukes i det nye ettervernstilbudet i Bodø.

For mange små kommuner kan det være vanskelig å tilby helhetlige etterverntilbud til personer som kommer ut av rus-behandling. Derfor har Kirkens bymisjon i Bodø initiert et prosjekt hvor målet er å bringe ni Salten-kommuner sammen om å lage et godt tilbud for denne gruppa.

Stedet er Kirkens bymisjons tilbud Brua i Bodø som har 20 års erfaring med beboere i aktiv rus. Det er imidlertid blitt mindre behov for dette på grunn av at Bodø kommune har åpnet andre tilbud for denne gruppa. Men et etterverntilbud for de som kommer ut av rus-behandling trengs. Derfor vil Bodø kommune, i samarbeid med Kirkens bymisjon, etablere et tilbud om helhetlig rehabilitering i døgnbemannet bolig.

- For de minste kommunene i Salten kan det være vanskelig å stable på beina et helhetlig etterverntilbud, men i Bodø er det enklere. Her har vi nærhet til andre tjenester, og ikke minst driver bymisjonen selv en rekke tiltak for denne gruppa, forteller virksomhetsleder i Kirkens bymisjon, May Hege Kaspersen. 

Virksomhetsleder i Kirkens bymisjon, May Hege Kaspersen.

Det er et mål at tiltaket skal bli et interkommunalt tilbud i Salten. De ni kommunene som er aktuelle for dette samarbeidet er Bodø, Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

Skifter navn til Fri
Brua planlegger også å skifte navn til Fri, slik at det får samme navn som et lignende tilbud i Drammen. Per i dag har de ti plasser til personer i aktiv rus, hvorav noen er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Etter at omlegginga er ferdig satser de på å tilby tolv ettervernplasser til mennesker som er skrevet ut av rus-behandling, eller har vært inne til soning. Fri tenker så å tilby ett års døgnbemannet bolig, og ett års oppfølging i egen bolig etterpå for å sikre overgangen.

- Risikoen for å falle tilbake i rus øker når man blir sittende alene. Det tar ofte tid å bygge nye relasjoner utenfor rus-miljøet. Relasjoner til egen familie kan være vanskelige, og noen ganger er kontakten helt brutt. Noen ganger kan relasjoner gjenopprettes, andre ganger må nye relasjoner etableres, sier Kaspersen.

Fri for rus
Brutte relasjoner er noe de skal få hjelp til å jobbe med i Fri. Beboerne får også starthjelp til å stable et nytt liv på beina, når det gjelder arbeid, utdanning, bolig, helse og fritidsaktiviteter.

Fri i Bodø er i dialog med korttidsenheten for rus om et samarbeid om planlagte re-innleggelser ved behov, og også om et akuttilbud som kan bli aktuelt hvis noen ruser seg inne på Fri, og derfor må forlate boligen en periode.

Det som skiller Fri i Bodø fra tilbudet ved samme navn i Drammen, er at Drammens-tilbudet først og fremst er rettet mot de som kommer ut av fengsel. Men de tar også imot personer etter rus-behandling. I Bodø er det omvendt: Tilbudet er hovedsakelig rettet mot de som kommer ut av rus-behandling, men vil også ta imot personer etter endt soning.

Endring av et døgnbemannet boligtilbud er en krevende prosess. Før det kan bli et etterverntilbud må de ansatte endre tankegang og metoder. Så må de finne nye boligtilbud for de som bor på Brua nå, og fortsatt er i aktiv rus.

Her skal personer som kommer ut av rus-institusjoner få hjelp til å forbli fri.

Tilskudd fra Husbanken
Tilbudet har ikke mål om profitt, men må gå i balanse for å være levedyktig.

Husbanken har gitt 734.000 kroner fra en nasjonal pott på ca. 10 millioner kroner som heter i tilskudd til boligsosiale tiltak. Tilskuddet er kun ment for frivillige aktører, stiftelser og lignende, og gis ikke lenger til kommuner.

- Vi synes det er en god idé å samarbeide om et etterverntilbud til denne gruppa, og følger tiltaket med interesse, forteller seniorrådgiver i Husbanken, Marit Iversen. 

Planen er å drifte tiltaket med kommunale midler. Hvordan spleiselaget mellom kommunene skal foregå er ikke klart enda. Selve ombygginga til etterverntiltak er så langt finansiert gjennom gaver fra næringslivet.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.