Følg Husbanken

Ny veileder for kommunene om startlån

Nyhet   •   feb 04, 2020 16:07 CET

Den nye veilederen medfører flere endringer, blant annet knyttet til tapsdeling og kommunenes adgang til å låne ut på nytt startlån som nedbetales ekstraordinært.

Når en startlånkunde har gjort ekstraordinære innbetalinger på startlån til kommunen, har kommunen tidligere hatt en begrenset mulighet til å låne ut midlene på nytt. Med reglene i den nye veilederen får kommunene en generell adgang til å re-utlåne startlån som nedbetales ekstraordinært. Husbanken tillater ikke at kommunen bruker ekstraordinære innbetalinger til andre formål enn startlån.

Nye krav knyttet til utbetaling av startlånsmidler fra Husbanken:

Før Husbanken kan betale ut startlånsmidlene, må kommunen dokumentere at låneopptaket er bevilget i investeringsbudsjettet. Dette er et nytt krav, se kommuneloven § 14-14 tredje ledd.

Tapsdeling

  • Fra 2020 er det ikke lenger en forutsetning at det innlånet som startlånet stammer fra, fortsatt er løpende. Det er tilstrekkelig at kommunen har et løpende lån til videreutlån i Husbanken.
  • I beregningen av tapsdelingen er det fra nyttår en hovedregel at renter og omkostninger som er påløpt i inntil 6 måneder før pantet ble realisert, kan tas med i beregningsgrunnlaget.

Kommunen må selv sette av midler til tapsfond

Fra 2020 er tilskudd til etablering overført til kommunerammen, og Husbanken behandler ikke lenger søknader om avsetninger til tapsfond. Kommunene bør vurdere risikoen i startlånsporteføljen og sette av tilstrekkelige midler til tapsfond.

Veileder om tapsdeling og administrering av startlån

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.