Følg Husbanken

​Nettsted som viser vei i boligarbeidet

Nyhet   •   jan 04, 2018 07:00 CET

PÅ NETT : Silje Beitnes i Åsnes kommune bruker Veiviseren Bolig for velferd flittig i sitt boligsosiale arbeid. (Foto: Åsnes kommune )

Ca 500 ganger daglig er noen innom Veiviseren for å finne informasjon om boligsosialt arbeid. Silje Beitnes i Åsnes kommune er blant dem. På nettstedet finner hun erfaringsbasert kunnskap som hun bruker aktivt til å hjelpe innbyggerne i sin kommune.

Veiviseren har hatt over 200 000 sidevisninger siden oppstart for et drøyt år siden. 45 000 unike brukere har vært innom nettstedet som samler alt fagstoff om bolig og tjenester på ett sted.

- Jeg så raskt at Veiviseren hadde masse relevant informasjon om våre utfordringer, sier Silje Beitnes i Åsnes kommune.

Hjelpe folk videre
Som så mange andre kommuner har også Åsnes kommune, med sine 7600 innbyggere, slitt med å få utskiftning i de kommunale boligene. Mange kommuner opererer med leiekontrakter som ikke er tidsavgrensa, og da blir beboerne ofte boende lengre enn de trenger.

- Før kartla vi ikke brukere som søker kommunal bolig godt nok. Prosessen rundt tildeling av boliger var heller ikke optimal, og ingen fulgte opp beboere med mål om å hjelpe dem over i et varig boligtilbud. Vi hadde også for lite midler til startlån og tilskudd, forteller Beitnes.

Mange kan klare seg selv med – eller uten – litt tilrettelegging.

Få oversikt over ordninger
En av de mest leste sidene på Veiviseren handler om hvordan kommunene kan bruke Husbankens startlån og tilskudd til å hjelpe folk inn på boligmarkedet. Her kan en følge en trinnvis prosess med detaljert informasjon om hvordan en går frem.

- De fleste brukerne våre benytter Veiviseren til å lese om eksempler og erfaringer fra andre kommuner. Relevante tilskuddsordninger og økonomiske virkemidler er også populært stoff, opplyser Veiviserens hovedredaktør, Hanne Solberg, som jobber i Husbanken. 

Startlån er et boliglån som kan del- eller fullfinansiere boligkjøp til varig vanskeligstilte personer som ikke får lån i vanlig bank. Dette kan gi økt velferd og verdighet for den vanskeligstilte, som blir boligeier, i stedet for beboer i kommunal bolig. Det vil også frigjøre kommunal boligmasse, slik at kommunen kan hjelpe flere som trenger det.

Åsnes kommunes innsats begynner å gi resultater.

- Nå har vi søkt om å få øke startlån-ramma fra seks millioner kroner til 10 millioner kroner for 2018, sier Beitnes.

Det vil si at kommunen kan hjelpe flere inn i egen bolig neste år. Og dette hjelper mange barnefamilier ut av fattigdom. I fjor gikk åtte av 13 startlån i Åsnes kommune til denne prioriterte målgruppa.

Bedre boligtildelingsprosess
I tillegg har fem personer fått opprettet individuell plan - det vil si en plan for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. Seks personer har fått hjelp til å bytte fra en uhensiktsmessig bolig til en bedre. To personer får tjenester i hjemmet. Og kommunen er i gang med en stor forbedringsprosess når det gjelder arbeidet med å tildele boliger. 

Beitnes har også lært mer om sårbare overganger når folk skal ut av institusjon og tilbake til hjemkommunen.

- Da er det behov for tverrfaglig innsats for å få til et godt tilbud. Dette er et område vi skal opprette samarbeid på nå, forteller Beitnes og fortsetter:

- Ved å klikke seg rundt i Veiviseren får man gode ideer. Det er absolutt en overføringsverdi til det praktiske arbeidet som følger etter.

Alt fagstoffet samlet

Og alt dette er musikk i redaktørens ører.

- Hele poenget med dette nettstedet er å samordne, og forenkle, arbeidet med å skaffe boliger til vanskeligstilte. Så bruk nettstedet for alt det er verdt! Og gi oss gjerne innspill hvis du ikke finner det du trenger, oppfordrer Solberg.

Veiviseren er utviklet i samarbeid mellom Husbanken, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfolds-direktoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet, som er det største tiltaket i arbeidet med den nasjonale strategien Bolig for velferd.

Veiviseren finner du her

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.