Følg Husbanken

Mer enn dobbelt så mange omsorgsplasser som i 2016

Nyhet   •   aug 30, 2017 11:24 CEST

​Husbanken ga kommunene tilsagn om investeringstilskudd til 1230 omsorgsplasser i løpet årets sju første måneder. Det var mer enn dobbelt så mange plasser som i samme periode i fjor. (Foto: Husbanken/ Ricardofoto)

Husbanken ga kommunene tilsagn om investeringstilskudd til 1230 omsorgsplasser i løpet årets sju første måneder. Det var mer enn dobbelt så mange plasser som i samme periode i fjor, da det ble tilsagn om tilskudd til 600 plasser. Til tross for høy aktivitet i kommunene har Husbanken godt med tilskuddsmidler igjen resten av året.

Totalt tilskuddsbeløp til de 1230 omsorgsplassene som fikk tilsagn om tilskudd fra januar til juli var i overkant av to milliarder kroner. Til sammenlikning ble det totalt gitt tilsagn om 908 millioner kroner i tilskudd samme periode i 2016. Økningen målt i tilskuddsbeløp er på hele 138 prosent.

Prosjektene som fikk tilsagn om tilskudds i årets sju første måneder omfatter 558 sykehjemsplasser (i 2016, 233 sykehjemsplasser) og 672 omsorgsboliger (i 2016, 367 omsorgsboliger). 61 prosent av plassene som fikk tilsagn om tilskudd i perioden var nye plasser som ikke erstatter eksisterende plasser, og dermed gir netto tilvekst av omsorgsplasser i kommunene.

I alt 19 kommuner fikk tilsagn om tilskudd til sykehjemsplasser. De største sykehjemprosjektene finner vi i:

 • Alta (108 plasser)
 • Halden (96 plasser)
 • Tromsø (75 plasser).

42 kommuner fikk tilsagn om tilskudd til omsorgsboliger. Også her har Alta kommune det største prosjektet: 

 • Alta (60 plasser)
 • Nesodden (50 plasser)
 • Elverum (41 plasser).

- Stortingets styrking av ordningen med 2,15 milliarder kroner gjennom revidert nasjonalbudsjett gjør at Husbanken fortsatt har midler igjen til tilskudd til om lag 1 900 heldøgns omsorgsplasser resten av året. I og med at en stor andel av prosjektene som har fått tilsagn hittil i år bidrar til netto tilvekst av plasser, har kommunene solid handlingsrom til å sette i gang prosjekter for modernisering og rehabilitering av eksisterende omsorgsboliger og sykehjem, sier administrerende direktør Osmund Kaldheim i Husbanken.

Lemper på frist for igangsetting

Husbanken behandler søknader fra kommunene fortløpende. Praksis har vært å stille krav om at prosjekter må igangsettes innen tre måneder etter at de har fått tilsagn om tilskudd. I forbindelse med ekstrabevilgningen i revidert nasjonalbudsjett har Husbanken lempet på dette kravet. Prosjekter som får tilsagn i 2017 skal som hovedregel igangsettes senest i løpet av 2018, men det kan i særlige tilfeller gis lengre frist.

- Vi vil være fleksible og sette frister for igangsetting av prosjektene i samarbeid med kommunene, slår Kaldheim fast.

Fra 2021 må kommunene finansiere rehabilitering selv

Stortinget har vedtatt at Husbanken fra 2021 kun skal gi tilskudd til bygging av nye plasser som gir netto tilvekst av omsorgsplasser i kommunen. Modernisering av plasser må kommunene da finansiere selv på ordinær måte gjennom kommunerammen.

- Kommunenes mulighet for å finansiere modernisering og rehabilitering av eksisterende omsorgsboliger og sykehjem med statlig tilskudd reduseres gradvis år for år fram til den bortfaller helt fra 2021, sier Kaldheim.

I 2017 er kravet at 20 prosent av tilsagnene skal gå til omsorgsplasser som gir netto tilvekst. Dette kravet er allerede oppfylt i løpet av juli, da om lag av 750 av plassene som har fått tilskudd så langt i år gir netto tilvekst.

Fakta om investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger

 • Det statlige tilskuddet har som formål å stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.
 • Tilskuddet dekker inntil 55 prosent av kostnadene til sykehjemsplasser, begrenset oppad til 1 980 000 kroner per plass i pressområder og 1 730 000 kroner i resten av landet.
 • Tilskuddet dekker inntil 45 prosent av kostnadene til omsorgsboliger, begrenset oppad til 1 620 000 kroner i pressområder og 1 415 000 kroner i resten av landet.
 • Tilskuddet kan også finansiere tiltak som bygging og utbedring av fellesarealer, prosjektering og installering av heis, sprinkelanlegg og ulike tiltak knyttet til velferdsteknologi i eksisterende bygningsmasse.
 • Stortinget har besluttet en gradvis innføring av krav om at prosjekter som finansieres med investeringstilskudd skal bidra til en nettotilvekst av omsorgsplasser i kommunene. I 2017 er det krav om at 20 prosent av den samlede tilskuddsrammen skal på til prosjekter som gir nettotilvekst. Dette kravet økes med 20 prosentpoeng hvert år fram til 2021, da kravet om nettotilvekst vil gjelde alle prosjekter.
 • Tilskuddsordningen forvaltes av Husbanken på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet.

Mer om investeringstilskuddet på husbanken.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.