Følg Husbanken

​Hvordan legge til rette for sosialt entreprenørskap?

Nyhet   •   mai 08, 2017 11:14 CEST

Hvilke utfordringer og barrièrer møter sosiale entreprenører? Virker de offentlige ordningene etter hensikten? Kan offentlige, private og frivillige aktører samarbeide bedre om å legge til rette for sosialt entreprenørskap? Alt dette skal et forskningsprosjekt finne svar på.

- Tankene som tenkes her skal tegnes. En tanke som er så abstrakt at den ikke kan tegnes, den er vanskelig å forske på, sier Lars Kobro fra Senter for Sosialt Entreprenørskap og Samskapende Sosial Innovasjon (SESAM)

Han leder et prosjekt som skal finne ut hvordan myndighetene bedre kan legge til rette for sosialt entreprenørskap. SESAM – som er et kunnskapssenter under Høgskolen i Sørøst-Norge – har SoCentral og Sosialøkonomisk Analyse AS med på laget.

Sosiale entreprenører bruker forretnings-modeller for å skape både sosiale og økonomiske verdier, ved å tilby nye og kreative løsninger på sosiale behov. Det kan være produkter eller tjenester.

Samler inn data
Prosjektet bruker intervjuer, spørreundersøkelse og studier av tildelte tilskudd som datagrunnlag. I tillegg holdes tre workshop-er. Den ene ble holdt i Bodø 19. april 2017 med Husbanken som medarrangør. De andres holdes i Bergen og Oslo.

I salen sitter grundere i små og store nordnorske bedrifter, folk fra Senter for velferds-innovasjon ved Nord Universitet, Nordland Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Husbanken i Bodø og Hammerfest.


Prosjektleder Lars Kobro synes tegner Tor Erling Naas har fanget mange poenger under workshopen. (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)

- Husbanken er involvert i dette fordi vi koordinerer arbeidet med den nasjonale strategien Bolig for velferd. Og den sier, blant annet, at myndighetene skal legge til rette for, og stimulere til, nyskaping og sosial innovasjon, sier Adelheid Kristiansen fra Husbanken.

Sosiale entreprenører finnes i alle bransjer i store byer. De fleste jobber med ulike former for «utenforskap», arbeids-inkludering, sosialt fellesskap, integrering, og ungdoms psykiske helse.

- Dette er et forsknings-verksted, for vi trenger å samtale med folk som har skoa på, uansett om det er praksis-sko, politikk-sko, virkemiddel-sko eller hvilke sko dere nå har på, sier Kobro.

Omsette nye ideer i praksis
Men hva er forskjellen på en innovatør og en entreprenør? Sosial innovasjon handler om at menneskegrupper som er «utenfor» skal hjelpes «inn» igjen gjennom arbeidsplasser, bolig og metoder som gjør at de oppfattes av andre og seg selv som ressurser for samfunnet. Men det holder ikke å bare ha en god idé.

- Å ta det nye og gjøre det nyttig – det er slik innovasjon og entreprenørskap henger sammen, sier Kobro.

Men det er ikke lett. Det innser de tre departementene Arbeids- og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet som står bak forsknings-oppdraget. Derfor skal prosjektet også kartlegge barrièrene aktørene møter. Dette er prosjektet godt i gang med.

Møter barrièrer
Skepsis i det offentlige er en av utfordringene aktørene møter.

- Kommunenes førstelinjetjeneste er ikke vant til å forholde seg til sosialt entreprenørskap. Sosiale innovatører blir gjerne mistenkt for å bare være ute etter å tjene penger på andres lidelse – de blir oppfattet som velferds-profitører. Men mye innovasjon kommer av at en kjenner problemene på kroppen sjøl, sier Kobro.

Likevel må nytenkere og grundere forholde seg til papirmøller og kompliserte anbudsrutiner. Det er vanskelig å finne ekstern finansiering, og det finnes få offentlige virkemidler å søke på. Overordna myndigheter bidrar med mye velvillig festtale, men det er lite oppfølging i praksis.

Mange synes det er vanskelig å ta seg betalt, fordi sosialt arbeid blir oppfattet som en del av frivillig sektor hvor alt skal være gratis. I tillegg bærer mange ildsjeler preg av å mangle forretnings-forståelse eller -interesse.


Forskerne får innspill fra grundere, politikere og byråkrater under workshopen i Bodø. (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)

Sosialt entreprenørskap i Norge er dessuten «hjemløse». Det vil si at de har ikke noe eget regelverk, organisasjonsform, skatteordninger, bransjeorganisasjon (utenom Virke), eller annen tilrettelegging.

Forhåpentligvis vil forskningsprosjektet bidra til å legge forholdene bedre til rette for sosiale innovatører og entreprenører, slik at samfunnet kan få nytte av nye ideer og løsninger på sosiale problemer.

Les mer om Husbankens samarbeid med sosiale entreprenører her.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.