Følg Husbanken

Hva skjer med rentene i Husbanken når Norges Bank hever styringsrenten?

Nyhet   •   sep 28, 2018 12:22 CEST

Når Norges Bank hever styringsrenten, øker rentene i Husbanken i takt med rentene i det private markedet. Men ikke før etter 1-4 måneder.

20. september hevet Norges Bank styringsrenten for første gang på sju år, fra 0,5 % til 0,75 %. De første private bankene meldte dagen etter at de setter opp boliglånsrentene tilsvarende. Hvordan påvirker dette rentene i Husbanken?

Husbankrenten følger markedsrenten

Husbankens renter endrer seg i takt med rentene i markedet, men med en forsinkelse. Husbankens renter fastsettes med utgangspunkt i et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene for tilsvarende lån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Effektiv rente i Husbanken er lik basisrenten minus 0,75 prosentpoeng

Flytende rente fastsettes annenhver måned

Husbankens flytende renten beregnes ut fra basisrenten gjennom to måneder. Ny rente trer i kraft to måneder senere. Renteøkningen som kom i markedet i slutten av september, vil dermed bidra til økt flytende rente i Husbanken fra 1. januar. 

Observasjonsperiode for beregning av flytende rente

Ny rente gjelder fra

Januar - februar

1. mai

Mars - april

1. juli

Mai - juni

1. september

Juli-august

1. november

September - oktober

1. januar påfølgende år

November - desember

1. mars påfølgende år


Fastrentene fastsettes hver måned

Husbanken tilbyr fastrente med bindingstid på enten 3, 5, 10 eller 20 år. Fastrentene beregnes ut fra basisrenten gjennom en måned. Ny rente trer i kraft en måned etter. Renteøkningen som kom i slutten av september, vil dermed kunne bidra til økte fastrenter i Husbanken fra 1. november.

Observasjonsperiode for beregning av fastrenter

Ny rente gjelder fra

Januar

1. mars

Februar

1. april

Mars

1. mai

April

1. juni

Mai

1. juli

Juni

1. august

Juli

1. september

August

1. oktober

September

1. november

Oktober

1. desember

November

1. januar

Desember

1. februar

Fastrentetilbudet for neste måned offentliggjøres ca. den 6. hver måned, med frist til å inngå avtale om fastrente ca. en uke før månedsskiftet.

Husbankens rentetilbud for oktober

Utdypende informasjon: Slik fastsettes rentene i Husbanken


Rentebetingelser for startlån

Kommunene fastsetter renter for startlånskundene ut fra Husbankens rentetilbud. Normalt legges det til et administrasjonsgebyr på inntil 0,25 prosentpoeng.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.