Følg Husbanken

Husbankens årsrapport for 2017: Solide resultater på viktige samfunnsområder

Nyhet   •   apr 30, 2018 16:04 CEST

- Kommune og stat oppnår solide resultater i det boligsosiale arbeidet, sier administrerende direktør Osmund Kaldheim i Husbanken. Foto: Husbanken

Antall bostedsløse er betydelig redusert. Et rekordhøyt antall flyktninger er bosatt i kommunene. Husbanken ga tilskudd til rekordmange omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Samtidig fortsetter digitaliseringen av tjenestene, og bruk av automatisk innhentede inntektsdata har gjort bostøtteordningen mer treffsikker og enklere for brukerne.

- Den ferske årsrapporten for 2017 viser at kommune og stat oppnår solide resultater i det boligsosiale arbeidet, sier administrerende direktør Osmund Kaldheim i Husbanken.

Færre bostedsløse

Kartleggingen som ble offentliggjort i 2017 viste at antall bostedsløse hadde gått ned med 2300 siden forrige telling, fra 6200 til 3900. Det er det laveste tallet som er registrert siden bostedsløse-kartleggingene startet i 1996.

Det betyr at Husbankens, kommunenes og andre velferdsaktørers boligsosiale arbeid og samarbeid bærer frukter: Bruken av midlertidige botilbud går ned, tilbudet av kommunale boliger er blitt større, og flere får tilbud om oppfølgingstjenester.

- Resultatene er gode og gledelige, men visjonen må være null bostedsløse. Det gjenstår fortsatt uløste oppgaver, særlig når det gjelder gruppen av bostedsløse med tunge problemer. For å lykkes må vi se bolig og tjenester i sammenheng, og dette vil Husbanken satse særskilt på å videreutvikle sammen med kommunene i tiden framover.

Rekordmange flyktninger bosatt

I løpet av de to årene etter flyktningkrisen i 2015 er et rekordhøyt antall flyktninger bosatt i kommunene. Selv om kommunene har fått tilskudd til flere kommunalt disponerte utleieboliger enn normalt, er det bruken av private utleieboliger som har som har økt mest.

- Her er det gjort en imponerende innsats i kommunene. Særlig imponerende er det at man har klart dette uten å måtte tilby boliger av lav kvalitet og uten at den økte bosettingen har gått på bekostning av andre vanskeligstilte grupper, slår Kaldheim fast.

3000 omsorgsboliger og sykehjemsplasser

På grunn av ekstra bevilgning på to milliarder kroner i 2017, hadde Husbanken en rekordstor tilsagnsramme til investeringstilskudd på over 5,1 milliarder kroner. Dermed kunne kommunene planlegge for nybygging og ombygging av flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser enn noen gang tidligere. Resultatet ble at Husbanken ga tilskudd til nesten 3 000 omsorgsboliger og sykehjem i fjor, det høyeste antallet siden tilskuddsordningen ble innført i 2008.

- Norge må tilpasse seg en befolkning med flere eldre. Egnede boliger med god tilgjengelighet, tilrettelagt for at beboerne kan motta tjenester, blir viktig fremover, sier Kaldheim.

Enklere og mer treffsikker bostøtteordning

I 2017 begynte Husbanken å bruke oppdaterte inntektsdata fra Skatteetaten (a-ordningen) i beregningen av bostøtte. Søkeren slipper å levere inntektsoppplysninger til Husbanken, og bostøtten beregnes automatisk på grunnlag av siste måneds inntekt, i stedet for på fjorårets ligning. Beregningsmåten gir riktigere bostøtte og færre krav om tilbakebetaling som følge av at bostøtten har blitt beregnet på grunnlag av utdaterte inntekstopplysninger.

Mer om disse sakene, og mye annet, finner du i Husbankens årsrapport for 2017

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.