Følg Husbanken

Husbanken utbetaler 1,3 milliarder til kommunene

Nyhet   •   des 20, 2016 13:49 CET

I disse dager mottar et flertall av norske kommuner kompensasjon for renteutgifter knyttet til vedlikehold av skoleanlegg og kirkebygg. For mange er dette et kjærkommet tilskudd til kommuneøkonomien.

I tillegg utbetales kompensasjon for etablering av omsorgsboliger og sykehjem i perioden i perioden 1997-2006.

Husbanken administrerer kompensasjonsordningene på vegne av Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Ordningene gir et betydelig bidrag til kommuner og fylker og utløser investeringer som ellers ville vært vanskelige innenfor kommunene og fylkenes økonomiske rammer.

Rentekompensasjonsordningen for skoleanlegg skal sette kommuner og fylker i stand til å ta opp lån til utbedring av eksisterende skoleanlegg, ved at staten dekker renteutgiftene på lånet. Det skal bidra til gode opplæringsforhold for alle elever i grunnskole og videregående skole.

På samme måte skal tilskuddet til kirkebygg bidra til at kirkene og deres utsmykning og inventar blir sikret og bevart.

Til sammen utgjør de tre ordningene 1,3 milliarder kroner i 2016:

  • Omsorgsboliger og sykehjem: 922 millioner kroner fordelt på 424 kommuner.
  • Skolebygg: 350 millioner kroner fordelt på 446 fylker og kommuner (fylkene for videregående skoler og kommunene for grunnskoler).
  • Kirkebygg: 44 millioner kroner fordelt på 330 kommuner med 898 kirkebygg.

Mer informasjon om rentekompensasjonsordningene på husbanken.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.