Følg Husbanken

Husbanken og de boligsosiale virkemidlene evalueres

Nyhet   •   nov 04, 2016 14:31 CET

Vista Analyse og Agenda Kaupang gjennomfører to utredninger om Husbanken og virkemidlene. (Foto: Colourbox)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt i gang evalueringer av Husbankens organisering og de boligsosiale virkemidlene. Kommunesektoren vil bli involvert i arbeidet.

Utredningene er et ledd i regjeringens arbeid med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Økonomireglementet til Finansdepartementet stiller krav om at alle virksomheter skal gjennomføre evalueringer som "gir informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater innenfor hele eller deler av virksomhetens ansvarsområde og aktiviteter". Evalueringene skal "belyse hensiktsmessigheten av (…) organisering og virkemidler". Dette er evalueringer som alle statlige virksomheter må gjøre.

- Objektive vurderinger fra erfarne konsulenter kan gi både Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Husbanken nyttig grunnlag for utvikling av virksomheten og virkemidlene. Husbanken er i kontinuerlig utvikling, og gode analyser underveis er avgjørende for å ta de riktige valgene om veien videre, sier administrerende direktør Bård Øistensen i Husbanken.

Vista Analyse

Vista Analyse er tildelt oppgaven med å evaluere de boligsosiale virkemidlene. En del av evalueringen skal baseres på en spørreundersøkelse til samtlige kommuner, supplert av en rekke intervjuer med kommuner. Firmaet ideas2evidence utfører undersøkelsen på vegne av Vista Analyse, og sender den ut i midten av november. Undersøkelsen vil særlig ta for seg kommunenes bruk og vurderinger av de ulike virkemidlene, både de økonomiske virkemidlene rettet mot individene og kommunene, og informasjons- og kompetansetiltakene fra Husbanken. Evalueringen skal være ferdig innen 31. mars 2017.

Agenda Kaupang

Agenda Kaupang skal gjennomføre evalueringen av Husbankens organisering og oppgaveløsning og Kommunal- og regionaldepartementets styring av Husbanken. Agenda Kaupang vil også vurdere å gjennomføre både spørreundersøkelser og intervjuer med kommuner og andre av Husbankens samarbeidspartnere i sitt arbeid. Evalueringen skal ferdigstilles innen 12. mai 2017.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.