Følg Husbanken

Husbanken har avdekket juks med bostøtte blant studenter

Nyhet   •   mar 19, 2019 11:22 CET

2 300 studenter får avslag på bostøtte for februar. Husbanken avdekket at de har unnlatt å opplyse om at de mottar støtte fra Lånekassen. Husbanken vil også kontrollere tidligere utbetalinger, og urettmessig utbetalt bostøtte vil bli krevd tilbakebetalt.

Studenter som har rett til lån/stipend fra Lånekassen har som hovedregel ikke krav på bostøtte. Personer som søker bostøtte, skal derfor oppgi om de er studenter.

Nye kontrollmuligheter

Husbanken har fått nye kontrollmuligheter og har sjekket egne registre opp mot lånekassens registre.

- Kontrollen vi gjennomførte i forbindelse med behandlingen av bostøttesøknadene for februar, avdekket at 2 300 personer hadde unnlatt å opplyse om at de er studenter og mottar støtte fra Lånekassen. Til sammen ville de fått utbetalt 5,7 millioner i urettmessig bostøtte. Bostøtte er en svært viktig støtteordning for husstander med lav inntekt og høye bokostnader, og det er viktig for tilliten til bostøtteordningen at vi avdekker forsøk på juks, sier Rune Robertsen, direktør for lån og tilskudd i Husbanken.

Etterkontrollerer tidligere utbetalinger

Rundt 2 000 av studentene som er kontrollert, mottok også bostøtte i januar. Husbanken vil nå etterkontrollere om de også tidligere har fått bostøtte i strid med regelverket. Urettmessig utbetalt bostøtte vil bli krevd tilbakebetalt.

Fakta om bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning til delvis dekning av boutgifter for husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Ordningen administreres av Husbanken. I løpet av 2018 mottok 129 000 husstander til sammen 2,7 milliarder kroner i bostøtte. Bostøttemottakerne hadde i 2018 i gjennomsnitt 133 500 kroner i husstandsinntekt, og mottok i gjennomsnitt snaut 2 535 kroner i bostøtte per måned.

For ytterligere informasjon om bostøtte, se husbanken.no: Bostøtte

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.