Følg Husbanken

Gledelig styrking av bostøtten

Nyhet   •   mai 13, 2016 14:21 CEST

I revidert nasjonalbudsjett for 2016 foreslår regjeringen å øke overslagsbevilgningen til bostøtte med 285 millioner kroner. Dette kommer som en følge av at anslaget for antall mottakere har økt og sammensetningen av mottakergrupper er endret.

Det bosettes flere flyktninger enn det som tidligere er lagt til grunn, og det er flere husstander uten trygdeytelser blant mottakerne. Sistnevnte gruppe får i snitt mer i bostøtte enn de som mottar trygdeytelser.

Bostøtten utvides i kollektiv

Etter anmodning fra Stortinget har regjeringen utredet om bostøtteordningen også bør gjelde for beboere i bokollektiv. Husbanken har bidratt i dette arbeidet. Nå har regjeringen konkludert med at ordningen bør utvides til å omfatte beboere i bokollektiv for å gi kommunene mulighet for mer fleksibel utnyttelse av boligmassen og derigjennom legge til rette for raskere bosetting.

— Dette er en gledelig styrking av bostøtten, som vil kunne få god effekt i bosetting av flyktninger, sier administrerende direktør i Husbanken Bård Øistensen.

Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Bostøtten utvides i kollektiv

Foreslåtte endringer i lov om bostøtte som trengs for å utvide ordningen er sendt på høring med frist for svar 25. mai, mens bostøttebevilgningen som en konsekvens av endringen foreslås økt med 21 millioner kroner i dagens fremlegg til revidert nasjonalbudsjett.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.