Følg Husbanken

Dette betyr statsbudsjettet for Husbanken

Nyhet   •   okt 20, 2017 10:18 CEST

Regjeringen la frem forslag til statsbudsjett 12. oktober. (Foto: Husbanken)

Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 12. oktober. Her er en oversikt over hva budsjettforslaget betyr for Husbankens ansvarsområder i 2018.

Utlån

Regjeringen foreslår å redusere Husbankens utlånsramme med en milliard kroner til 17 milliarder kroner i 2018. Startlån skal fortsatt prioriteres.

Bostøtte

Bostøtten foreslås videreført på om lag samme nivå som i 2017, med en overslagsbevilgning på 2877 millioner kroner. Kompensasjonsordningen for uføre videreføres i 2018.

Tilskudd

Tilskudd til utleieboliger: Tilskuddet får en ramme på 856,9 mill. kroner i 2018, som innebærer en økning på 22 mill. fra 2017.

Tilskudd til boligsosiale tiltak (posten har endret navn fra boligsosialt kompetansetilskudd): Den delen av tilskuddet som går til kommunene skal inngå i rammetilskuddet til kommunene. Foreslått samlet bevilgning er 34,2 mill kroner, 4,7 mill kroner mindre enn i 2017.

Tilskudd til heis og tilstandsvurdering: Den foreslåtte tilsagnsrammen på 50 mill. kroner innebærer en reduksjon med om lag 26 mill. kroner i aktivitetsnivå fra 2017.

Tilskudd til etablering og tilpasning: Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 479 mill. kroner, nær 13 mill. kroner mer enn i 2017.

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemForeslått tilsagnsramme er på om lag 3,050 milliarder kroner i 2018. Dette innebærer en liten økning sammenliknet med det opprinnelige statsbudsjettet for 2017, men en reduksjon på om lag 2,1 milliarder kroner sammenliknet med nivået etter tilleggsbevilgningen som kom i revidert nasjonalbudsjett 2017.

Digitalisering

Kommunal- og regionaldepartementet bekrefter i budsjettforslaget at regjeringen vil fullføre Husbankens IKT-moderniseringsprogram. Dette innebærer blant annet ferdigstilling av e-søknad for startlån og grunnlån og nytt forvaltningssystem for lån og tilskudd. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://husbanken.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.