Følg Husbanken

Dette betyr statsbudsjettet for Husbanken

Nyhet   •   okt 20, 2017 10:18 CEST

Regjeringen la frem forslag til statsbudsjett 12. oktober. (Foto: Husbanken)

Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 12. oktober. Her er en oversikt over hva budsjettforslaget betyr for Husbankens ansvarsområder i 2018.

Utlån

Regjeringen foreslår å redusere Husbankens utlånsramme med en milliard kroner til 17 milliarder kroner i 2018. Startlån skal fortsatt prioriteres.

Bostøtte

Bostøtten foreslås videreført på om lag samme nivå som i 2017, med en overslagsbevilgning på 2877 millioner kroner. Kompensasjonsordningen for uføre videreføres i 2018.

Tilskudd

Tilskudd til utleieboliger: Tilskuddet får en ramme på 856,9 mill. kroner i 2018, som innebærer en økning på 22 mill. fra 2017.

Tilskudd til boligsosiale tiltak (posten har endret navn fra boligsosialt kompetansetilskudd): Den delen av tilskuddet som går til kommunene skal inngå i rammetilskuddet til kommunene. Foreslått samlet bevilgning er 34,2 mill kroner, 4,7 mill kroner mindre enn i 2017.

Tilskudd til heis og tilstandsvurdering: Den foreslåtte tilsagnsrammen på 50 mill. kroner innebærer en reduksjon med om lag 26 mill. kroner i aktivitetsnivå fra 2017.

Tilskudd til etablering og tilpasning: Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 479 mill. kroner, nær 13 mill. kroner mer enn i 2017.

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemForeslått tilsagnsramme er på om lag 3,050 milliarder kroner i 2018. Dette innebærer en liten økning sammenliknet med det opprinnelige statsbudsjettet for 2017, men en reduksjon på om lag 2,1 milliarder kroner sammenliknet med nivået etter tilleggsbevilgningen som kom i revidert nasjonalbudsjett 2017.

Digitalisering

Kommunal- og regionaldepartementet bekrefter i budsjettforslaget at regjeringen vil fullføre Husbankens IKT-moderniseringsprogram. Dette innebærer blant annet ferdigstilling av e-søknad for startlån og grunnlån og nytt forvaltningssystem for lån og tilskudd. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.