Følg Husbanken

Bidra til å gjøre Startskudd bedre

Nyhet   •   mai 30, 2018 12:54 CEST

Startskudd ble lansert på Kommunale Boligadministrasjoners Landsråds konferanse 29. mai. Edle Holt og Behrooz Elyasi fra Husbanken var på plass for å gi kommunene informasjon om det nye verktøyet. Foto: Husbanken

Startskudd er det elektroniske verktøyet som gjør det enklere for kommunene å behandle søknader om startlån og tilskudd. Husbanken oppfordrer alle kommuner til å ta Startskudd i bruk og være med og påvirke videreutviklingen av løsningen.

I dag blir 32 prosent av alle e-søknader behandlet i Startskudd. På landsbasis er det totalt mottatt 8644 e-søknader, og det er gjort ferdig vedtak i Startskudd i 2766 saker. Fra januar 2020 vil Startskudd bli obligatorisk for alle kommuner.

- Du kan hjelpe oss med å gjøre Startskudd enda bedre

Mange av dem som allerede har begynt å bruke verktøyet har vært viktige bidragsytere i utviklingen ved å spille inn forslag til endringer og forbedringer.

- Løsningen blir best om flere saksbehandlere begynner å bruke Startskudd og gir oss tilbakemeldinger. Vi fortsetter å utvikle verktøyet framover. Du kan hjelpe oss med å gjøre Startskudd enda bedre, sier Nina Tømmervåg, fungerende direktør for lån og tilskudd i Husbanken.

Startskudd er bra for både søkeren og kommunen

- En ting som er kjempebra nå i forhold til hva det var før, er at vi har direkte kontakt med kunden. Vi sender SMS fra systemet, og får svar tilbake med den dokumentasjonen vi trenger. Det forteller Mai-Britt Eliesen Sandanger ved boligkontoret i bydel Østensjø i Oslo.

I e-søknaden vil alle tilgjengelige data fra offentlige registre bli innhentet automatisk. Dialogen mellom søker og saksbehandler blir arkivert automatisk sammen med alle andre dokumenter i saken. Melding om vedtak sendes på SMS og e-post. Vedtaksbrevet er enkelt å navigere i, og forteller hva søkeren skal gjøre videre. Enklere saksbehandling gjør at kommunene kan frigjøre mer tid til de som trenger det mest, bare se her:

Flere vanskeligstilte kan kjøpe bolig

I Startskudd er det lettere å få en individuell og helhetlig behandling av hver sak, og saksbehandler får informasjon om formålet med startlånet. Dette fremmer økt likebehandling av søkerne, uavhengig av hvilken kommune de bor i. Verktøyet bidrar til at flere personer med langvarig svak økonomi kan kjøpe bolig.

Verktøyet for simulering av inntekt med nåværende eller framtidige boutgifter, bidrar til å finne den beste løsningen i hver enkelt sak. Ved å simulere økonomi kan saksbehandleren tilpasse livsoppholdssatser til den enkeltes reelle forbruk. Systemet kan beregne hvor stort beløp til boutgifter som er mulig hvis søkeren eier en bolig, sett i forhold til dagens husleie. Det viser også hvilke effekt bruk av fast rente og lang nedbetalingstid får på budsjettet. I tillegg kan man se bruken av tilskudd og startlån i sammenheng.

Veiviseren.no tilbyr e-læringskurs i saksbehandling av startlån. Kurset er et gratis tilbud for saksbehandlere i kommunene. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.