Følg Husbanken

900 ekstra omsorgsplasser

Nyhet   •   jun 25, 2019 13:10 CEST

Revidert nasjonalbudsjett legger til rette for 900 ekstra omsorgsplasser i kommunene. Foto: Husbanken

21. juni vedtok Stortinget i revidert nasjonalbudsjett å øke rammen for investeringstilskuddet til sykehjem og omsorgsboliger med 1,57 milliarder kroner. Det tilsvarer 900 omsorgsplasser i tillegg til de 1500 plassene det ble bevilget tilskuddsmidler til i det opprinnelige budsjettet for 2019.

Samlet tilsagnsramme for 2019 er dermed på 4,18 milliarder kroner, tilsvarende 2400 heldøgns omsorgsplasser.

– Med økt tilsagnsramme kan Husbanken gi tilskudd til kommunene for å realisere enda flere omsorgsplasser, enten det er rehabilitering eller nybygging, sier administrerende direktør i Husbanken Osmund Kaldheim.

Oppfordrer kommunene til å ta kontakt så tidlig som mulig

– Husbanken ønsker å komme raskt i dialog med kommunene om planer og skisser, slik at vi kan jobbe sammen om gode løsninger. Dette er et arbeid Husbanken vil prioritere, slår Kaldheim fast.

SSBs befolkningsframskrivninger viser at andelen eldre her i landet vil øke kraftig i årene som kommer. Det vil merkes i eldreomsorgen i kommunene. – Med økte rammer for tilskudd til sykehjem og omsorgsboliger får kommune statlig drahjelp til investeringer når antallet eldre øker kraftig, sier Kaldheim.

Statistikk om investeringstilskuddet:

I 2018 ga Husbanken tilsagn for 4,2 milliarder kroner til 2332 omsorgsplasser. Hittil i 2019 er det gitt tilsagn for 763 millioner kroner til 423 omsorgsplasser.

I Husbankens statistikkbank finner du oversikt over bruk av investeringstilskuddet, i landet som helhet og på fylkes- og kommunenivå.

Fakta om investeringstilskuddet:

Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Tilskuddet gis over to poster i statsbudsjettet, en til rehabilitering og en til netto tilvekst. Med netto tilvekst menes alle heldøgns omsorgsplasser som kommer i tillegg til de plassene kommunen allerede har.

Gjennomsnittet av den statlige tilskuddsandel per boenhet er 50 prosent av maksimalt godkjente anleggskostnader. Dette fordeles med 45 prosent per omsorgsbolig og 55 prosent per sykehjemsplass.

Tilskuddssatser 2019:

I pressområder*

Sykehjemsplass: 2 086 000 kroner
Omsorgsbolig: 1 707 000 kroner

I landet forøvrig

Sykehjemsplass 1 824 000 kroner
Omsorgsbolig: 1 492 000 kroner

*Pressområder: Frogn, Nesodden, Oppegård, Bærum, Asker, Lørenskog, Kristiansand,Sandnes, Stavanger, Sola, Bergen, Trondheim, Skedsmo, Oslo og Tromsø.

Les mer om investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.