Følg Husbanken

​110 millioner ekstra i tilskudd til vanskeligstilte barnefamilier som skal kjøpe egen bolig

Nyhet   •   jul 02, 2019 13:07 CEST

Ekstrabevilgningen på 110 millioner til tilskudd til etablering/kjøp av egen bolig vil kunne bidra til økt bostabilitet og tryggere oppvekstvilkår for barn i 400-500 familier med svak økonomi. (Foto: Husbanken/Ricardofoto)

Ekstrabevilgningen i revidert nasjonalbudsjett gir rom for at flere familier med svak økonomi får mulighet til å kjøpe bolig ved hjelp av startlån og tilskudd til etablering fra kommunene.

Tilskudd til kjøp av bolig (etablering) gis til enkeltpersoner og familier med varig lav inntekt som har behov for en mer stabil bosituasjon, men har for lave inntekter til å betjene et tilstrekkelig stort startlån til å kjøpe bolig. Tall fra Husbankens årsrapport for 2018 viser at 1 663 husstander fikk utbetalt i alt 411 millioner kroner i tilskudd til etablering i fjor. Det tilsvarer et gjennomsnittlig tilskudd på 247 000 kr per mottaker.

- Ekstrabevilgningen i revidert nasjonalbudsjett vil kunne bidra til økt bostabilitet og tryggere oppvekstvilkår for barn i 400-500 familier med svak økonomi. Tilskudd som gjør at barnefamilier kan eie bolig er en god investering. Forskning viser at barn og unge som bor godt og trygt har bedre mulighet for å klare seg godt senere i livet, sier seniorrådgiver Edle Holt i Husbanken.

Billigere å eie enn å leie

I mange tilfeller er det billigere å eie enn å leie bolig. Men for familier med svak økonomi er inngangsbilletten i form av krav til egenkapital og høye månedlige utgifter til renter og avdrag, ofte for høy. Da kan startlån og tilskudd gjøre et boligkjøp, og dermed bedre og mer stabile boforhold, mulig.

Et enkelt eksempel illustrerer hvordan de månedlige kostnadene kan reduseres ved kjøp av bolig:

Eieren av en bolig tar 16 000 kroner per måned i leie. 12 500 kroner går til avkastning på kapital, mens 3 500 går til driftskostnader. En tilsvarende bolig kan kjøpes for tre millioner kroner. Hvis kommunen gir et tilskudd på 300 000 kroner og et startlån på 2,7 millioner kroner med nedbetalingstid på 50 år og 10 års fastrente (p.t. 2,85 %), blir den månedlige kostnaden for startlånet etter skatt om lag 7 100 kroner per måned, inkludert avdrag på ca. 2 000 kroner. I tillegg kommer driftskostnadene på kr 3 500 per måned. Samlet månedlig utgift ved kjøp av bolig med startlån og tilskudd blir 10 600 kroner. Det er 5 400 kroner mindre per måned enn for å leie en tilsvarende bolig.

- En kombinasjon av lang nedbetalingstid på startlånet og tilskudd vil gi lavere månedlige boutgifter enn ved å leie bolig. Kjøp av bolig med startlån og tilskudd vil gjøre det mulig for flere familier med lav inntekt å klare seg selv økonomisk, sier Holt.

Tilskudd til kjøp av bolig er også viktig som en risikodempende faktor.

- Lånebelastningen for familiene som får tilskudd blir lavere enn den ellers ville blitt, og risikoen for tap dersom boligen en gang i fremtiden må selges til en lavere pris enn den er kjøpt for, reduseres, framholder Holt.

Kommunene behandler søknader

Pengene Stortinget har bevilget går via Husbanken, men det er kommunene som tar imot og behandler søknader om startlån og tilskudd.

Familier som ønsker å søke om startlån og tilskudd kan gjøre det elektronisk via Husbankens nettsider, www.husbanken.no.

Tilskuddet avskrives med 5 % per år over 20 år

Tilskudd til etablering gis som hovedregel med pant i boligen, og avskrives med 5 % per fullført år fra utbetaling. Tilskudd som ikke er avskrevet, må betales tilbake dersom boligen overdras til nye eiere i avskrivningsperioden.

Kostnader ved ulike alternativer med startlån og tilskudd

Et vanlig boliglån må normalt tilbakebetales over inntil 30 år. Startlån fra kommunen kan ha en nedbetalingstid på inntil 50 år. Dersom vi legger Husbankens 10 års fastrente per juli 2019 (2,6 %) + et påslag til kommunen på 0,25% p.a. til grunn, vil vi få følgende månedlige utgifter for et annuitetslån:

Lån Nedbetalingstid Lånekostnad før skatt Lånekostnad etter skatt

3 millioner kroner

30 år

kr 12 450

kr 10 900*

3 millioner kroner

50 år

kr 9 430

kr 7 870*

2,7 millioner kroner +
tilskudd kr 300 000

50 år

kr 8 490

kr 7 080*

*22% skattefradrag for renter

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.