Følg Husbanken

Vi letter på kravene for å bidra til rask bosetting!

Blogginnlegg   •   apr 12, 2016 13:59 CEST

Administrerende direktør i Husbanken, Bård Øistensen.

Mange kommuner har boliger og bygninger som står ubrukt. Disse byggene kan oppgraderes med hjelp av Husbankens virkemidler, og brukes i bosettingen av flyktninger. Vi letter nå på kvalitetskravene våre for å bidra til at bosettingsarbeidet i kommunene går raskere og enklere.

Husbankens grunnlån og tilskudd til utleieboliger – hver for seg eller sammen – er gode virkemidler som kan brukes til å skaffe flere boliger i kommunene.

Ingen krav ut over teknisk forskrift

Våre kvalitetskrav skal ikke hindre fremdriften i kommunenes bosettingsarbeid. Husbanken kommer derfor ikke til å stille kvalitetskrav ut over teknisk forskrift når kommunene skaffer flere utleieboliger. Det vil si at vi lemper på betingelsene om universell utforming og miljøhensyn som vi vanligvis stiller når vi finansierer boliger.

Husbanken oppfordrer kommunene om å samarbeide med private aktører. For å kunne søke tilskudd til utleieboliger må kommunen og utbygger inngå en avtale som gir kommunen tildelingsrett over boligene i 20 år. Vi kan gi tilskudd til både kjøp, oppgradering, ombygging og vedlikehold.

Når kommunen vil begynne å bruke eksisterende eiendommer til utleieboliger, stiller Husbanken seg positiv til å ta med ombyggings- og rehabiliteringskostnader i beregningen av tilskudd. Dette gjelder også når kommunen bygger om boligeiendom som ikke har vært i bruk på flere år.

Kan finansiere små leiligheter

Mange enslige mindreårige flyktninger trenger et midlertidig sted å bo. Til dette formålet kan kommunen nå søke om grunnlån til å bygge boliger om til mindre boenheter. Husbanken fraviker også her kvalitetskravene, og vil derfor finansiere små leiligheter under 40 kvadratmeter. Husk bare at teknisk forskrift må følges.

Små boenheter kan være selvstendige leiligheter eller deler av et bokollektiv. Med bokollektiv mener vi en bolig hvor hver beboer har en eksklusiv bruksrett til et rom og deler fellesfunksjoner som bad, toalett og kjøkken med flere. Enslige mindreårige kan også dele rom når dette er hensiktsmessig.

Jeg håper at dette kan være et positivt bidrag til raskere og enklere bosetting av flyktninger og ønsker kommunene lykke til med det viktige arbeidet!

Les mer om grunnlån her

Les mer om tilskudd til utleieboliger her

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.