Følg Husbanken

Husbanken 70 år

Blogginnlegg   •   mar 01, 2016 09:51 CET

Husbankens kontor i Hammerfest i 1947. Foto: Husbanken

Tirsdag 1. mars var det 70 år siden Stortinget i 1946 vedtok å opprette Husbanken. I nyere tid er innsatsen vår i økende grad dreid mot bistand til vanskeligstilte grupper i boligmarkedet.

Etterkrigsårene i Norge var preget av en skrikende boligmangel i områder med store ødeleggelser, og generell trangboddhet. Målet for Husbanken var fra starten å bedre boligstandarden for vanlige lønnsmottakere, gjennom gjenreising og nyreising.

Virksomheten målrettes mot vanskeligstilte

Ulike utfordringer og utviklingstrekk i samfunnet har preget Husbankens rolle opp gjennom. Husbanken var lenge den særskilt viktigste kilden til boliglån for vanlige folk i Norge. De siste 20 årene er Husbankens rolle i den generelle boligforsyningen betydelig redusert, mens virksomheten har blitt spisset inn mot vanskeligstilte i boligmarkedet i samarbeid med kommunene. I dag forvalter Husbanken økonomiske virkemidler som bostøtte, tilskudd og lån. Felles for dem er at de er innrettet mot å bidra til at alle skal bo godt og trygt.

Les mer om Husbankens historie

I likhet med mange andre offentlige virksomheter har Husbanken oppmerksomhet rettet mot omstilling og effektivisering. Omstillingene har vært betydelige de siste årene og vil bli det også i årene som kommer. I løpet av det neste året overføres arbeidet med miljø, energi og byggeskikk til Direktoratet for byggkvalitet. Det innebærer en rendyrking av Husbankens boligsosiale rolle. Vi er og blir regjeringens viktigste verktøy i utøvelsen av den sosiale boligpolitikken.

Digitalisering og effektivisering

Vi jobber målrettet med å tilby gode og effektive løsninger som kommer kunder, samarbeidspartnere og innbyggerne til gode. Utvikling av nye digitale tjenester har høy prioritet. Elektroniske søknader for bostøtte, lån og tilskudd frigjør et stort antall arbeidstimer i kommunene, som tidligere har vært bundet opp av manuelt arbeid rundt hver enkelt søknad. Som en av de første blant offentlige virksomheter har Husbanken tatt i bruk digital post i kommunikasjonen med innbyggerne.

Vi har høstet anerkjennelse for arbeidet med digitalisering, blant annet fikk vi prisen for årets digitale offentlige tjeneste i 2014 for e-søknad bostøtte. I 2016 kommer e-søknad startlån, som vil gjøre det enklere for innbyggerne å søke lån og bidra til effektivisering og kvalitetsheving av kommunenes arbeid med startlån.

Samordning av statlig innsats

Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid Bolig for velferd (2014-2020) er et nybrottsarbeid innen norsk velferd. Fem departementer står bak og seks direktorater er sammen om gjennomføringen. Målet med strategien er å samle og målrette den offentlige innsatsen ovenfor vanskeligstilte på boligmarkedet. En mer samordnet statlig innsats skal bidra til at kommunene får mer effektiv drahjelp til helhetlig, planmessig og målrettet innsats for vanskeligstilte på boligmarkedet.

I 2016 intensiverer vi rådgivningen vår til kommunene, blant annet for å imøtekomme den ekstraordinære situasjonen med et rekordstort antall flyktninger som skal bosettes. Vi inviterer alle landets kommuner med på et nytt nasjonalt kommuneprogram, som er en videreføring av det gode samarbeidet som er etablert med kommunene opp gjennom årene. Gjennom samarbeidet med Husbanken skal kommunene bli enda bedre rustet til å drive godt boligsosialt arbeid.

Vi ser tilbake på historien og er stolte av den avgjørende rollen Husbanken har spilt i norsk boligpolitikk. Samtidig er vi godt rustet for nye utfordringer. Jeg er trygg på at det gode samarbeidet vi har etablert med kommuner, andre velferdsetater og organisasjoner vil fortsette og at det vil ha stor betydning for boligpolitikken i fremtiden.

Her kan du høre meg snakke om Husbankens historie på P1+, tirsdag 1. mars

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.