Følg Husbanken

E-søknad startlån – en milepæl i Husbankens digitaliseringsarbeid

Blogginnlegg   •   mai 04, 2016 14:13 CEST

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fikk selv testet den elektroniske søknaden under lanseringen 4. mai 2016

Med lanseringen av e-søknad startlån nådde Husbanken en ny milepæl i arbeidet med å digitalisere tjenestetilbudet. Digitale tjenester gjør det enklere for brukerne og effektiviserer oppgaveløsningen i det offentlige.

15. april la regjeringen fram stortingsmeldingen Digital agenda for Norge (Meld. St. 27 2015-16). Regjeringen vil at statlige virksomheter skal være pådrivere og i større grad sørge for at det utvikles digitale løsninger som kommunesektoren kan benytte.

I Husbanken har vi gjennom flere år brukt betydelige ressurser på å utvikle et effektivt og brukervennlig elektronisk tjenestetilbud. I 2014 lanserte vi e-søknad bostøtte, som vant prisen for årets offentlige digitale tjeneste og ble tildelt Merket for god design på grunn av svært god brukervennlighet. På sikt vil kommunene spare inntil 50 000 arbeidstimer sammenliknet med situasjonen før e-søknaden ble innført.

I dag i dag hadde jeg gleden av å være med på å lansere e-søknad startlån sammen med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Dermed er de to største boligsosiale ordningene Husbanken administrerer i samarbeid med kommunene tilgjengelige for publikum via noen tastetrykk på PC, nettbrett eller mobil. Målet med den elektroniske søknadsløsningen er å forenkle og forbedre brukeropplevelsen og tilgjengeligheten for de som skal søke om boligfinansiering. Søknadsskjemaet er enklere og lettere å forstå enn tidligere. Spørsmålene i skjemaet er direkte koblet til søkerens egen livssituasjon.

Effektiv bruk av fellesløsninger 

Digital agenda for Norge slår regjeringen fast at stat, kommune og ulike sektorer bør benytte fellesløsninger for å dekke like behov. Fellesløsninger skal benyttes til å lage effektive og brukervennlige digitale tjenester for hele offentlig sektor. Dette målet har stått sentralt i utviklingen av e-søknad startlån. Opplysninger som finnes i andre offentlige registre hentes inn automatisk, slik at den som søker slipper å bruke tid på å oppgi informasjon staten allerede har. Behovet for tidkrevende dialog mellom den som søker og kommunen reduseres fordi søknaden blir mer korrekt utfylt.

Gode tilbakemeldinger fra kommuner og søkere

Den nye e-søknaden har vært testet ut i sju kommuner siden 1. februar, og erfaringene er svært gode. Andelen elektroniske søknader i testkommunene er på mellom 70-80 prosent, og det er langt høyere enn forventet. De aller fleste som søker har gjort det hjemmefra uten annen hjelp enn det de finner på husbanken.no og i selve søknadsløsningen. Under lanseringen i dag delte en søker som nylig har søkt elektronisk og fått innvilget startlån sine gode erfaringer med kommunal- og regionalminister Jan Tore Saner. Sammen med andre tilbakemeldinger vi har fått bekrefter det denne søkeren fortalte statsråden at e-søknaden er selvforklarende og brukervennlig. Tilbakemeldingene fra kommunene som har testet løsningen er også svært positive.

Nytt saksbehandlingssystem for kommunene kommer i 2017

Husbanken er allerede i gang med utviklingen av et nytt saksbehandlingssystem for kommunene som skal rulles ut i 2017. Forutsatt at alle kommuner tar systemet i bruk, vil innføringen av saksbehandlingssystemet gi en innsparing på inntil 40 000 arbeidstimer sammenliknet med tiden kommunene per i dag bruker på saksbehandling.

Mer informasjon og inngang til e-søknad startlån finner du her: Søk startlån og tilskudd

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.